Přeskočit na: Obsah

31.08.2016

Top 10 nejčastějších prázdninových úrazů dle NN: Na špici naštěstí jen drobná poranění

 Letní prázdniny jsou obdobím, kdy se čekárny chirurgických ordinací a pohotovostí plní rychleji, než bývá zvykem. Jinak tomu bohužel nebylo ani letos. NN pojišťovna a penzijní společnost sestavila žebříček nejčastějších letních úrazů a radí jak se před komplikací na letních dovolených do budoucna lépe chránit.

„Podle našich statistik mezi letními úrazy naštěstí převládají jen odřeniny a drobné tržné rány, které tvoří zhruba třetinu úrazů vyžadujících ošetření. Na dalších místech už se ale najdou i úrazy vyžadující větší zákrok lékaře a mnohdy i hospitalizaci,“ uvádí ředitel produktového vývoje NN Vladimír Dvořák k žebříčku sestavenému na základě záznamů o pojistných událostech nahlášených klienty pojišťovny.

Mezi závaznější letní úrazy patří podvrtnutí, pohmožděniny a zlomeniny. K takovým poraněním podle odborníků často vede nepozornost při letních radovánkách. Během prázdninových dovolených se Češi mnohem více pouštějí do sportů, na které nemají během roku čas, a zkoušejí také nové věci. Záznamy o pojistných událostech NN Životní pojišťovny přitom ukazují, že právě u sportovních a adrenalinových aktivit je na místě dbát zvýšené opatrnosti. Jedno špatné šlápnutí totiž může v okamžiku zkazit celou dovolenou.

Žebříček nejčastějších prázdninových úrazů:

  1. Odřeniny a tržné rány
  2. Podvrtnutí kotníku
  3. Podvrtnutí kolenního kloubu
  4. Zlomenina nebo pohmoždění paže nebo předloktí
  5. Podvrtnutí krční, hrudní nebo bederní páteře
  6. Pohmoždění kyčelního kloubu
  7. Podvrtnutí zápěstí
  8. Zlomenina nebo pohmoždění nohy, stehna nebo lýtka
  9. Pohmoždění ramenního kloubu
  10. Pohmoždění krajiny krční

Zdroj: Databáze NN Životní pojišťovny

Data Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR nabízejí i obrázek za celý rok. V celkovém souhrnu přijde k lékaři s úrazem přes 2 miliony lidí a téměř čtvrtinu z celkového počtu (24 %) tvoří zlomeniny. Ambulantně je po úrazu ročně ošetřeno přes 1,8 milionu lidí a více než 160 tisíc pacientů musí být dokonce hospitalizováno. Pokud jde o příčiny úrazů, zde jasně s 69 % vévodí pád z výšky.

Jak se pojistit pro případ úrazu

Rizika úrazu si lidé obecně velmi dobře uvědomují, a tak u pojišťoven úrazové pojištění sami poptávají. „Léčení drobného úrazu pravděpodobně finančně nikoho nezruinuje. Smyslem připojištění drobných úrazů proto není kompenzace zvýšených nákladů kvůli léčbě, ale odškodnění za způsobenou bolest,“ vysvětluje Vladimír Dvořák. Pro případ vážnějších úrazů už je na místě myslet také na připojištění nezbytné doby léčení úrazu a případně připojištění pracovní neschopnosti, která zajistí pokrytí výpadku příjmu a zvýšených nákladů spojených s léčbou.

Díky nové podobě pojištění doby nezbytného léčení úrazu si mohou klienti NN dle svého uvážení sjednat pouze připojištění vážných úrazů, nebo si pořídit i připojištění drobných úrazů. „Novým řešením podporujeme naši filozofii být nejlepší v krytí vážných zdravotních problémů nebo úrazů,“ dodává ředitel produktového vývoje NN pojišťovny a penzijní společnosti.

Například v případě operované nebo otevřené zlomeniny pažní kosti vyplatí NN Životní pojišťovna pojištěnci v základní sazbě 25 200 Kč. Pokud je v důsledku úrazu nutná operace páteřního obratle, je pojistné plnění 30 800 Kč. Pokud by úraz zanechal omezení trvalého charakteru, určitě doporučujeme komplexní pojištění včetně pojištění trvalých následků úrazu. „Největší dopad na rodinný rozpočet mají úrazy, které zanechají následky. Právě připojištění trvalých následků nabízí klientům pokrytí dlouhodobého výpadku příjmu i zvýšených výdajů spojených s kvalitnější lékařskou péčí a změnou životního stylu,“ radí Vladimír Dvořák.