Přeskočit na: Obsah

20.02.2017

Účastnickým fondům NN Penzijní společnosti se v roce 2016 dařilo

Češi, kteří si zvolili pro spoření na penzi NN, se mohou kromě příslušené státní podpory a daňových úlev za loňský rok těšit také ze zhodnocení vložených peněz. Všechny účastnické fondy NN Penzijní společnosti dosáhly v roce 2016 pozitivního výsledku. NN Růstový účastnický fond se stal druhým nejvýkonnějším účastnickým fondem na českém trhu, díky silné akciové složce dosáhl +9,35% zhodnocení za rok 2016. 

„Máme velkou radost, že v žebříčku všech 27 existujících účastnických fondů sestaveném podle jejich loňské výkonnosti obsadil druhé místo právě náš Růstový účastnický fond,“ komentuje výsledky Kateřina Štěrbová, členka představenstva NN zodpovědná za marketing a produktový vývoj a dodává: „Mimořádný úspěch NN Růstového účastnického fondu je dán tím, že je jedním z mála téměř čistě akciových účastnických fondů na trhu. Na rozdíl od jiných fondů není jeho výkonnost omezena konzervativnějšími investicemi.“

NN Penzijní společnost – vývoj výkonnosti účastnických fondů za období 31. 12. 2015 až 31. 12. 2016
 


NN Růstový účastnický fond – zhodnocení za rok 2016: +9,35 %
NN Růstový účastnický fond se stal s 9,35% zhodnocením druhým nejvýkonnějším fondem na českém trhu za rok 2016. Poslední čtvrtletí pro něj bylo nejlepší za celý rok 2016, a to hlavně díky téměř 10% růstu akciových indexů ve východní a západní Evropě. Téměř 100 % portfolia NN Růstového účastnického fondu tvoří akcie. Proto v období, kdy rostou akciové trhy, může fond dosáhnout vyšších výnosů než jiné fondy, které kombinují akciové investice s konzervativnější složkou. Ve srovnání s ostatními fondy doplňkového penzijního spoření má tento akciový fond nejvyšší výnosový potenciál. To s sebou ale nese i vyšší míru rizika způsobenou větší kolísavostí akciových trhů.

NN Vyvážený účastnický fond – zhodnocení za 2016: +2,44 %
Při dobré správě portfolia a investici na desítky let se vyplatí volit odvážnější strategii, svědčí o tom NN Vyvážený účastnický fond  se zhodnocením 2,44 % za rok 2016. „Posílili jsme akciovou složku portfolia, která nyní může tvořit až 40 % majetku fondu. Právě vyšší výnosy akciové složky přinesly výrazné zhodnocení Vyváženého účastnického fondu,“ vysvětluje hlavní příčinu úspěchu Kateřina Štěrbová a dodává: „Geografické rozdělení se nezměnilo, investujeme zejména do evropských a amerických akcií. V rámci dluhopisové složky většinu portfolia tvoří investice do českých státních dluhopisů a několika korporátních dluhopisů.“  

NN Povinný konzervativní fond – zhodnocení za 2016: +0,21 % (nejvýkonnější konzervativní fond na českém trhu)
Lidé, kteří si v Česku spoří na penzi, nejvíce důvěřují opatrným investičním strategiím. Pro ně je dobrou zprávou výsledek NN Povinného konzervativního fondu se zhodnocením 0,21 % v roce 2016. „V roce 2016 měl NN Povinný konzervativní fond nejlepší zhodnocení mezi všemi povinnými konzervativními fondy na českém trhu, a to +0,21 %,“ popisuje Kateřina Štěrbová a dodává: „Konzervativní fondy s sebou obecně nesou nižší riziko, ale i nižší výnosy. Zhodnocení fondu je vždy nutné posuzovat v kontextu vývoje trhu s dluhopisy. Vloni se žádnému z osmi existujících českých povinných konzervativních fondů nepodařilo překonat loňskou míru inflace, zejména kvůli záporným výnosům českých krátkodobých dluhopisů.“
V Povinném konzervativním fondu (PKF) se investuje výhradně do aktiv s velmi nízkým rizikem, tj. do českých vládních dluhopisů (90,78 % investice), termínovaných vkladů a vkladů na bankovních účtech (9,22 %).


Složení portfolia účastnických fondů NN – aktuální k 31. 12. 2016

V pořadí: Růstový účastnický fond, Vyvážený účastnický fond a Povinný konzervativní fond

  

Vývoj hodnoty penzijních jednotek účastnických fondů NN Penzijní společnosti za období 1. 1. 2013 až 31. 12. 2016
 

Právní upozornění
Tento dokument má pouze informativní charakter, jeho text není právně závazný a nesmí být použit za účelem prodeje. Za ztrátu, která by mohla případně vzniknout použitím informací uvedených v tomto dokumentu, nenese NN Penzijní společnost, a.s. žádnou odpovědnost. S investováním jsou spojena některá rizika. Údaje o historické výkonnosti fondů nejsou ukazatelem výkonnosti budoucí. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Na výkonnost fondu má dále vliv výše úplaty za obhospodařování majetku v účastnickém fondu. Bližší informace o účastnických fondech NN Penzijní společnosti a jejich aktuální výkonnosti najdete na www.nnpenzijnispolecnost.cz.