Přeskočit na: Obsah

23.05.2018

Výsledky NN Group za první čtvrtletí roku 2018

Kapitálový ukazatel Solvency II na 213 % a dobrý průběh integrace

Shrnutí hlavních bodů z výsledků NN Group:

  • Provozní výsledek klesl na 313 milionů eur ze 406 milionů eur v prvním čtvrtletí 2017, a to především kvůli pojistným plněním z lednové bouře ve výši 89 milionů eur.
  • Základní čistý zisk ve výši 399 milionů eur – tedy pokles o 8,4 % oproti prvnímu čtvrtletí roku 2017, odráží nižší provozní výsledek a vyšší zvláštní položky, částečně kompenzované vyššími neprovozními položkami.
  • V prvním čtvrtletí 2018 se podařilo dále snížit náklady o 42 milionů eur; celkem bylo dosaženo snížení nákladů o 175 milionů eur; deklarovaný cíl pro snížení nákladů byl navíc navýšen na 400 milionů eur do roku 2020, z čehož alespoň polovina má být realizována do konce roku 2018.
  • Prodej nových pojištění přepočtený na roční pojistné (ukazatel APE) činil po očištění o měnové vlivy 547 milionů eur, což po očištění o měnové vlivy představuje pokles o 7,8 % oproti prvnímu čtvrtletí 2017
  • Kapitálový ukazatel Solvency II stoupl na 213 % ze 199 % v loňském čtvrtém čtvrtletí, a to díky kombinaci pozitivních tržních dopadů a tvorbě provozního kapitálu
  • Hotovost holdingové společnosti vzrostla na 1,631 miliardy eur, v důsledku dividend převážně z nizozemských jednotek

Prohlášení generálního ředitele NN Group Larda Friese:

„V prvním čtvrtletí roku 2018 jsme dosáhli dalšího pokroku v procesu integrace společnosti Delta Lloyd – po právní stránce jsme dokončili fúzi bank, společností spravujících aktiva a životních pojišťoven v Belgii. Rebrandování produktů a služeb je na dobré cestě a my očekáváme, že tento proces bude do konce roku víceméně završen. Na základě našich dlouholetých zkušeností s finanční disciplínou jsme v tomto čtvrtletí zvýšili efektivitu úspor nákladů o 42 milionů eur díky integraci obou společností napříč obchodními jednotkami. Celkově jsme tak dosáhli snížení nákladů o 175 milionů eur oproti administrativním nákladům v roce 2016, což představuje už poloviční splnění našeho cíle pro snížení nákladů ve výši 350 milionů EUR do roku 2020, tedy výrazně rychleji, než jsme si původně stanovili. Vzhledem k tomuto významnému pokroku oznamujeme navýšení závazku pro celkové úspory nákladů do konce roku 2020 na 400 milionů eur. Očekáváme navíc, že alespoň polovinu těchto úspor realizujeme do konce tohoto roku.

Provozní výsledek v tomto čtvrtletí klesl oproti loňskému roku hlavně kvůli následkům silné bouřky v lednu. Chceme být našim zákazníkům oporou v časech nouze a skutečně se nám podařilo vyřídit většinu z tisíců pojistných nároků spojených s touto bouří do jednoho měsíce. Nadále chceme našim zákazníkům nabízet relevantní produkty a zároveň uzavírat nové ziskové pojistky a soustředit se spíše na hodnotu než na objem. Tržby z prodeje nových pojistek v nizozemské životní pojišťovně v prvním čtvrtletí roku 2018 oproti předchozímu roku klesly, a to kvůli nižšímu objemu skupinového penzijního připojištění, které se mělo obnovit, zatímco prodej nových pojistek v Japonsku zůstal v podstatě stabilní, a to i navzdory silnější konkurenci na tamním trhu.
Naše rozvaha zůstává silná, v souladu s naším disciplinovaným přístupem k řízení kapitálu. Kapitálový ukazatel Solvency II ke konci prvního čtvrtletí stoupl na 213 % a hotovost stoupla na 1,631 miliardy eur.

Všechny naše divize se plně soustředí na zvyšování hodnoty a dosažení střednědobých cílů prostřednictvím dalšího zlepšování výkonnosti. Po loňské akvizici firmy Delta Lloyd využíváme předpokládané synergie a kombinujeme silné stránky našich podniků a kultur. Během tohoto procesu se budeme i nadále zaměřovat na další zlepšování služeb prostřednictvím inovativních zákaznických řešení a produktů s přidanou hodnotou.“Hlavní výsledky divize Insurance Europe:

  • Provozní výsledek stoupl na 71 milionů eur ze 42 milionů eur v prvním čtvrtletí roku 2017, díky vyšším poplatkům, příjmům z pojistného a příspěvku společnosti Delta Lloyd Belgium.
  • Prodej nových pojištění přepočtený na roční pojistné (ukazatel APE) činil po očištění o měnové vlivy 186 milionů EUR, což představuje nárůst o 8,8 % oproti prvnímu čtvrtletí roku 2017, a to především díky příspěvku společnosti Delta Lloyd Belgium.

Provozní výsledek Insurance Europe se v prvním čtvrtletí roku 2018 zvýšil na 71 milionů eur ze 42 milionů eur za první čtvrtletí roku 2017, a to díky vyšším poplatkům, příjmům z pojistného a příspěvku společnosti Delta Lloyd Belgium. V současném čtvrtletí je zahrnut jednorázový příjem ve výši 9 milionů eur převážně z Belgie.

Investiční marže v prvním čtvrtletí roku 2018 stoupla na 23 milionů eur ze 14 milionů eur v loňském prvním čtvrtletí, a to především díky navýšení započtených investovaných aktiv po zahrnutí společnosti Delta Lloyd.

Poplatky a výnosy z pojistného se zvýšily na 181 milionů eur ze 143 milionů eur v prvním čtvrtletí roku 2017. Tento nárůst podpořilo začlenění společnosti Delta Lloyd, vyšší poplatky za správu investovaných aktiv v Polsku a rozšíření portfolia životního pojištění v celém regionu.

Technická marže vzrostla na 55 milionů eur ze 47 milionů eur v prvním čtvrtletí roku 2017, což odráží pozitivní vývoj v oblasti mortality a nižší podíl ukončených pojistných smluv s výplatou odbytného.

Administrativní náklady v prvním čtvrtletí roku 2018 vzrostly na 100 milionů eur z 82 milionů eur v loňském prvním čtvrtletí, a to kvůli započtení nákladům společnosti Delta Lloyd.

Odložené pořizovací náklady a následné provize stouply v prvním čtvrtletí roku 2018 na 88 milionů eur z 81 milionů eur v prvním čtvrtletí roku 2017, a to v důsledku nárůstu portfolia po začlenění společnosti Delta Lloyd. Do stávajícího čtvrtletí se rovněž promítla krizová daň v Belgii ve výši 10 milionů eur.

Výsledek před zdaněním mírně vzrostl na 65 milionů eur z 63 milionů eur v prvním čtvrtletí roku 2017, a to díky vyššímu provoznímu výsledku částečně vyváženému nižšími příjmy z prodeje dluhopisů a z investicí do kmenových akcií a díky nárůstem zvláštních položek.

Prodej nových pojištění přepočtený na roční pojistné (ukazatel APE) stoupl na 186 milionů eur ze 175 milionů eur v prvním čtvrtletí roku 2017, zejména díky přispění prodejů společnosti Delta Lloyd Belgium a pozitivnímu vlivu obnovené smlouvy o skupinovém penzijním připojištění ve Španělsku, které převážily nad nižšími prodeji v Řecku.