Přeskočit na: Obsah

Daňová potvrzení 2022

Otázky a odpovědi

Máte smlouvu NN Orange Bonus, NN Orange Invest, NN Blue nebo smlouvu bývalého Aegonu?

Klikněte zde

 

Nejčastější otázky a odpovědi

Kdy odešleme daňové potvrzení?
Od 9.1.2023 začneme postupně odesílat daňové potvrzení ke smlouvám životního pojištění.
 
Mám nárok na daňový odečet?

Vaše smlouva životního pojištění musí být daňově uznatelná. Tento údaj naleznete v aktuální pojistce.
Smlouvy rizikového životního pojištění nejsou daňově uznatelné (Např. NN Život, NN Orange risk).

Co musí má smlouva splňovat, abych měl nárok na daňové úlevy?
 • Vlastník smlouvy a pojištěný musí být jedna a tatáž osoba.
 • Pojistné je uhrazeno ve zdaňovacím období roku 2022.
 • Pojistná smlouva musí být sjednána na smrt nebo dožití, nebo na dožití.
 • Pojistná smlouva musí být uzavřena minimálně na 5 let. Platí, že konec pojištění musí být stanoven nejdříve v roce, ve kterém pojistník dosáhne 60 let.
 • U smluv s pojistnou dobou do 15 let trvání, je pevně sjednaná pojistná částka minimálně ve výši 40 000 Kč.
  U smluv s pojistnou dobou nad 15 let trvání, je pevně sjednaná pojistná částka minimálně 70 000 Kč (např. Kapitálové životní pojištění)

  (upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů)
Do kdy musím daňové potvrzení odevzdat?
 • Do 15.2.2023, pokud Vám daňové potvrzení podává zaměstnavatel.
 • Do 1.4. pouze osoby, které si podávají daňové potvrzení individuálně.
 • Do 1.7. pouze osoby, za které podává přiznání daňový poradce.
Kde najdu mé daňové potvrzení?
 • Na našem portále mojeNN.
 • V příloze emailu, který máte uvedený ve smlouvě.
 • Pokud nepoužíváte ani jednu z těchto možností, pošleme vám potvrzení poštou na adresu, kterou máte ve smlouvě.
Proč jsem daňové potvrzení neobdržel/a?
 • Nemáme vaše aktuální údaje (email, kontaktní adresa).
 • Pojistné nebylo zaplaceno ve zdaňovacím roce 2022.
 • Smlouva, která je předčasně ukončena v průběhu roku 2022, nemá nárok na daňový odečet.
 • Platby, které hradí zaměstnavatel na smlouvu svého zaměstnance, jsou do výše 50.000Kč daňově uznatelným nákladem zaměstnavatele a dokládá je sám ze svého účetnictví.

Další informace:

 • Daňově uznatelný je i mimořádný vklad, který zaslal vlastník smlouvy.
 • Výsledná částka je součet plateb zaplacených vlastníkem smlouvy na soukromé životní pojištění za jeden kalendářní rok.
 • Platby musí být na smlouvě životního pojištění připsané nejpozději do 31.12.2022.
 • Připojištění nejsou daňově uznatelná.
 • Platby, které budou zaslány po 31.12.2022, nejsou součástí daňového potvrzení za rok 2022. Tyto platby najdete v daňovém potvrzení v následujícím roce.
 • Platby, které na smlouvu hradí zaměstnavatel, nelze uplatnit v daňovém přiznání vlastníka smlouvy (běžné pojistné i případné mimořádné pojistné, které na smlouvu uhradil zaměstnavatel)