Přeskočit na: Obsah

Daňový odpočet

Zpět

Spoření na penzi a daně. Jak to souvisí?

Penzijní připojištění i Doplňkové penzijní spoření vám mohou ušetřit na daních.

Celkem si díky vašim příspěvkům na spoření na penzi můžete odečíst z daní až 48 000 Kč ročně. Při 15% sazbě daně z příjmu je tak možné získat úsporu až 7 200 Kč ročně.

Kdy mám na daňovou úsporu nárok?

Pokud si spoříte na penzi více než 1 000 Kč měsíčně. Částka přesahující 1 000 Kč měsíčně se započítává do daňového odpočtu.Maximálně můžete uplatnit daňový odpočet ve výši 48 000 Kč. Optimální výše vašeho pravidelného měsíčního příspěvku je tedy 5 000 Kč, protože tak získáte nejvyšší státní podporu i daňovou úsporu.

Příklad:

Pokud si v daném roce spoříte 1 500 Kč měsíčně, vznikne vám každý měsíc nárok na daňový odpočet ve výši 500 Kč, tj. 6 000 Kč za celý rok, které si můžete odečíst ze základu daně.

Kdy a jak mi přijde daňové potvrzení?

Daňová potvrzení automaticky rozesíláme všem klientům, kteří mají na daňový odpočet nárok, a to na přelomu ledna a února. Rozesílka probíhá podle toho, jak máte nastaveno ve smlouvě:

Způsob zasílání daňového potvrzení si můžete kdykoliv sami nastavit zde.

Ať už vám daňové přiznání zpracovává zaměstnavatel, daňový poradce nebo jej podáváte sami, bude toto potvrzení vždy přílohou vašeho daňového přiznání.

Na co si dát pozor

Pokud si v některém měsíci pošlete na spoření na penzi více, než je váš sjednaný příspěvek ve smlouvě, rozdíl vám převedeme do dalšího měsíce jako tzv. předplatné.

Pro zvýšení daňového odpočtu je nutné nejprve navýšit sjednaný příspěvek. Nejsnáze to uděláte online v portálu Moje NN, nebo si sjednejte službu daňové optimum, která vše pohlídá za vás.

Jak vám pomůže služba daňové optimum

Jde o bezplatnou službu, která vám bez ohledu na sjednanou výši příspěvku pomůže pohlídat maximalizaci daňového odpočtu.

Zjednodušeně služba funguje tak, že vám na začátku prosince spočítáme výši doposud zaplacených klientských příspěvků v daném roce a připočteme očekávaný příspěvek za prosinec (dle aktuálního nastavení). Následně vám včas poradíme, kolik peněz by ještě stálo za to doposlat do konce roku jako jednorázový příspěvek pro nejvyšší možnou daňovou úsporu.

Díky této službě vám dokážeme nabídnout nejlepší způsob, jak díky spoření na penzi ušetřit na daních.

Jak aktivovat službu daňové optimum?

Službu daňové optimum nejsnáze aktivujete online v rámci klientského portálu MojeNN.

Pokud vám tento způsob nevyhovuje nabízíme tyto další možnosti:

 1. Vyplňte Žádost o změnu.
 2. Podepsaný formulář naskenujte/vyfoťte a pošlete na dotazy@nn.cz jako přílohu e-mailu z vaší kontaktní adresy (uvedené ve smlouvě o spoření na penzi).

Pokud jste nám ještě nedal/a souhlas s elektronickou komunikací, obraťte se prosím na naši Klientskou linku 244 090 800. 

nebo

Vaši žádost o změnu můžete poslat poštou na adresu NN Penzijní společnost, Nádražní 344/25, Praha 5, 150 00.

Služba daňové optimum je bezplatná, k ničemu vás nezavazuje a můžete ji využívat dle svého uvážení. 

Daňový domicil v jiném státě

Pokud si s námi spoříte na penzi, ale máte daňový domicil mimo ČR, platí pro vás následující podmínky:

 • Při výplatě podléhají vámi naspořené prostředky zdanění podle zákona o daních z příjmů platném v ČR (více se dozvíte zde).
 • Jste-li daňovým rezidentem v jedné ze zemí světa, se kterými Česká republika uzavřela smlouvu o zamezení dvojího zdanění (můžete si ověřit na stránce: www.mfcr.cz, může být vaše daňová povinnost vůči České republice výrazně nižší, jelikož zdanění vašeho příjmu podléhá zákonům příslušné druhé země.
 • Pokud si přejete uplatnit výhodu plynoucí z příslušné mezinárodní smlouvy, doručte nám prosím platné potvrzení o daňovém domicilu v jiné zemi poštou do sídla NN Penzijní společnosti, ul. Nádražní 344/25, Praha 5, 150 00.

  Budeme od vás potřebovat originál, nebo jeho kopii úředně ověřenou v ČR. Daň vám bude snížena v souladu s platnou mezinárodní smlouvou (obvykle bývá daň v plné výši vrácena).  

  Platnost tohoto potvrzení je vždy 1 rok ode dne jeho vydání.  Jestliže budete chtít využívat výhod i v dalších letech, je třeba dodat toto potvrzení vždy znovu.

 

Nejčastější otázky a odpovědi

Proč jsem nedostal daňové potvrzení?

Pravděpodobně vám nevznikl nárok na zaslání daňového potvrzení. Možné důvody jsou tyto:

 • Nespoříte více než 1000 Kč nebo nemáte aktivovanou službu Daňové optimum.​
 • Neposíláte platby pod správnými platebními údaji.
 • Máte nové kontaktní údaje a tuto změnu jste nám nedal vědět.
Proč mi nepřišlo daňové potvrzení, když si zasílám měsíčně vyšší částku než 1 000 Kč?

Pravděpodobně si zasíláte vyšší částku měsíčně, ale nemáte provedenou změnu měsíčního příspěvku. 
Například: Zasíláte si 1 500 Kč měsíčně, ale měsíční příspěvek máte nastavený na 1 000 Kč, tzn. tvoří se vám přeplatek na smlouvě. 

Proč mi v daňovém potvrzení chybí platby za některé měsíce? 

Měsíční příspěvky se zaúčtují vždy do měsíce, ve kterém platbu zasíláte v nastavené výši měsíčního příspěvku. Není možné zaúčtovat příspěvky zpětně. 

Proč mám v daňovém potvrzení v měsíci prosinci zaúčtovanou vyšší částku? 

Na smlouvě máte nastavenou funkci daňového optima, tzn. přeplatek, který vám vznikl na smlouvě, se vám zaúčtuje do měsíce prosince a vzniká vám tak nárok na vyšší daňový odpočet.

Vztahují se daňové úlevy i na příspěvek zaměstnavatele?
 • V daňovém potvrzení jsou zahrnuty pouze příspěvky účastníka.
 • Příspěvek zaměstnavatele do výše 50 000 Kč nepodléhá odvodům na sociálním a zdravotním pojištění. 
Dostanu daňové potvrzení při převodu smlouvy?

Ano, daňové potvrzení vám pošleme. Po posouzení nároku na daňový odpočet se naspořené částky z obou smluv sčítají.