Přeskočit na: Obsah

Daňový odpočet

Zpět

Penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření

Penzijní připojištění a daně – jak to souvisí?

Penzijní připojištění i Doplňkové penzijní spoření vám mohou ušetřit na daních. Kolik? To najdete v daňovém potvrzení, které vám každoročně automaticky posíláme.
Daňové potvrzení slouží jako doklad o tom, kolik jste si na penzijku naspořili a o kolik si můžete snížit daňový základ. Ať už vám daňové přiznání zpracovává zaměstnavatel, daňový poradce nebo jej podáváte sami, toto potvrzení budete vždy přikládat.

Kdy a jak mi přijde daňové potvrzení?

Na přelomu ledna a února:

 • prostřednictvím portálu Moje NN,
 • e-mailem,
 • nebo poštou, podle toho, jak máte zasílání nastaveno ve smlouvě. Nastavení si můžete změnit.

Kdy mi vznikne nárok na zaslání daňového potvrzení?

 • Pokud si spoříte částku vyšší než 1 000 Kč měsíčně.
 • Částka přesahující 1 000 Kč měsíčně se započítává do daňového odpočtu.
 • Pokud si spoříte například 1 500 Kč měsíčně, vznikne vám v daném měsíci nárok na daňový odpočet ve výši 500 Kč, tj. 6 000 Kč za celý rok.
 • Maximálně můžete uplatnit odpočet daně​ ve výši 24 000 Kč. Optimální výše vašeho měsíčního příspěvku je proto 3 000 Kč.

Co znamená daňové optimum?

Daňové optimum nastavuje podmínky smlouvy pro možnost získání maximálního daňového odpočtu u penzijních produktů za zdaňovací období. Pokud chcete službu daňového optima využívat, je potřeba si tuto funkci aktivovat

Daňové optimum automaticky započítá mimořádný příspěvek účastníka do měsíce prosinec bez ohledu na pravidelnou výši měsíčního příspěvku účastníka sjednanou ve smlouvě.

Jak využít daňové optimum na maximum?

  Úhrada za jednotlivé měsíce Výše daňového odpočtu
leden 1 000 Kč 0 Kč
únor 1 000 Kč 0 Kč
březen 1 000 Kč 0 Kč
duben 1 000 Kč 0 Kč
květen 1 000 Kč 0 Kč
červen 1 000 Kč 0 Kč
červenec 1 000 Kč 0 Kč
srpen 1 000 Kč 0 Kč
září 1 000 Kč 0 Kč
říjen 1 000 Kč 0 Kč
listopad 1 000 Kč 0 Kč

... a na konci roku můžete ke své pravidelné měsíční splátce provést jednorázovou úhradu 24 000 Kč, která vám jednoduše zajistí maximální daňový odpočet.

prosinec 25 000 Kč 24 000 Kč

Kdy je možné navýšenou částku poslat?

Kdykoliv v průběhu roku. Částka musí být nejpozději do konce kalendářního roku zaúčtovaná ve smlouvě. Výše uvedená částka 24 000 Kč  je částka pro maximální daňový odpočet. Klient však může poslat navýšenou částku dle svého uvážení.

Jak si mohu zapnout službu daňové optimum?

Vyplňte Žádost o změnu.
Podepsaný formulář pošlete jako naskenovanou přílohu e-mailem (z adresy, kterou jste nám do smlouvy uvedl jako kontaktní e-mail) na dotazy@nn.cz Pokud jste nám nedal souhlas s elektronickou komunikací, obraťte se na naši Klientskou linku 244 090 800. 
nebo
Poštou na adresu NN Penzijní společnost, Nádražní 344/25, 150 00  Praha 5.

Služba daňové optimum je bezplatná, k ničemu vás nezavazuje a můžete ji využívat dle svého uvážení.

 

Podívejte se, jak rozdílně může daňové potvrzení vypadat se zapnutou službou a bez ní:

 

Náhled daňového potvrzení bez sjednaného daňového optima

Zobrazit

 

Náhled daňového potvrzení s využitím daňového optima

Zobrazit

 

Daňový domicil v jiném státě

 • Při výplatě podléhají vámi naspořené prostředky zdanění podle zákona o daních z příjmů platném v ČR (více se dozvíte zde).
 • Jste-li daňovým rezidentem v jedné ze zemí světa, se kterými Česká republika uzavřela smlouvu o zamezení dvojího zdanění (můžete si ověřit na stránce: www.mfcr.cz), může být vaše daňová povinnost vůči České republice výrazně nižší, jelikož zdanění vašeho příjmu podléhá zákonům příslušné druhé země.
 • Pokud tedy chcete uplatnit výhodu plynoucí z příslušné mezinárodní smlouvy, doručte prosím do sídla NN Penzijní společnosti, ul. Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5, platné potvrzení o daňovém domicilu v jiné zemi. Budeme potřebovat originál nebo jeho kopii úředně ověřenou v ČR. Daň vám bude snížena v souladu s platnou mezinárodní smlouvou (obvykle bývá daň v plné výši vrácena).  Platnost tohoto potvrzení je vždy 1 rok ode dne jeho vydání.  Jestliže budete chtít využívat výhod i v dalších letech, je třeba dodat toto potvrzení vždy znovu.

Nejčastější otázky a odpovědi

Proč jsem nedostal daňové potvrzení?

Pravděpodobně vám nevznikl nárok na zaslání daňového potvrzení. Možné důvody jsou tyto:

 • Nespoříte více než 1000 Kč nebo nemáte aktivovanou službu Daňové optimum.​
 • Neposíláte platby pod správnými platebními údaji.
 • Máte nové kontaktní údaje a tuto změnu jste nám nedal vědět.
Proč mi nepřišlo daňové potvrzení, když si zasílám měsíčně vyšší částku než 1 000 Kč?

Pravděpodobně si zasíláte vyšší částku měsíčně, ale nemáte provedenou změnu měsíčního příspěvku. 
Například: Zasíláte si 1 500 Kč měsíčně, ale měsíční příspěvek máte nastavený na 1 000 Kč, tzn. tvoří se vám přeplatek na smlouvě. 

Proč mi v daňovém potvrzení chybí platby za některé měsíce? 

Měsíční příspěvky se zaúčtují vždy do měsíce, ve kterém platbu zasíláte v nastavené výši měsíčního příspěvku. Není možné zaúčtovat příspěvky zpětně. 

Proč mám v daňovém potvrzení v měsíci prosinci zaúčtovanou vyšší částku? 

Na smlouvě máte nastavenou funkci daňového optima, tzn. přeplatek, který vám vznikl na smlouvě, se vám zaúčtuje do měsíce prosince a vzniká vám tak nárok na vyšší daňový odpočet.

Vztahují se daňové úlevy i na příspěvek zaměstnavatele?
 • V daňovém potvrzení jsou zahrnuty pouze příspěvky účastníka.
 • Příspěvek zaměstnavatele do výše 50 000 Kč nepodléhá odvodům na sociálním a zdravotním pojištění. 
Dostanu daňové potvrzení při převodu smlouvy?

Ano, daňové potvrzení vám pošleme. Po posouzení nároku na daňový odpočet se naspořené částky z obou smluv sčítají.