Přeskočit na: Obsah

Daňový odpočet

Penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření

Kdy obdržím daňové potvrzení?

Daňové potvrzení zasíláme na přelomu ledna a února.

Kdy vzniká nárok na zaslání daňového potvrzení?

 • Nárok na zaslání daňového potvrzení vzniká, pokud si spoříte částku vyšší než 1 000 Kč měsíčně.
 • Částka přesahující 1 000 Kč měsíčně se započítává do daňového odpočtu.
 • Např. Pokud si spořím 1 500 Kč měsíčně, za daný měsíc mi vznikne nárok na 500 Kč daňového odpočtu, tj. 6 000 Kč za celý rok.
 • Maximálně si můžete uplatnit částku ve výši 24 000 Kč. Optimální výše Vašeho měsíčního příspěvku je proto 3 000 Kč.

Co znamená Daňové optimum?

Daňové optimum nastavuje podmínky smlouvy pro možnost získání maximálního daňového odpočtu u penzijních produktů za zdaňovací období. Ve smlouvě je třeba, aby byla sjednaná funkce daňového optima, pokud jej chcete využívat.

Daňové optimum automaticky započítá mimořádný příspěvek účastníka do měsíce prosinec bez ohledu na pravidelnou výši měsíčního příspěvku účastníka sjednanou ve smlouvě. Pro účastníky s jinou frekvencí placení než měsíční, u nichž se příspěvky předplácí na zvolené časové období (čtvrtletí / pololetí / rok), má při zaúčtování příchozí platby vždy přednost zaplacení běžných měsíců dle sjednané frekvence.

Maximální daňový odpočet, který si můžete uplatnit, je 24 000 Kč za rok.

Příklad využití daňového optima

  Kolik jsem uhradil za jednotlivé měsíce? Jaká je výše mého daňového odpočtu?
leden 1 000 Kč 0 Kč
únor 1 000 Kč 0 Kč
březen 1 000 Kč 0 Kč
duben 1 000 Kč 0 Kč
květen 1 000 Kč 0 Kč
červen 1 000 Kč 0 Kč
červenec 1 000 Kč 0 Kč
srpen 1 000 Kč 0 Kč
září 1 000 Kč 0 Kč
říjen 1 000 Kč 0 Kč
listopad 1 000 Kč 0 Kč
Mám zájem si doplatit do maxima. K pravidelné splátce 1 000 Kč měsíčně uhradím navíc jednorázově 24 000 Kč.
prosinec 25 000 Kč 24 000 Kč

Jak si mohu sjednat daňové optimum?

Daňové optimum je bezplatnou službou, která Vás k ničemu nezavazuje a můžete ji využívat dle svého uvážení. Službu si můžete sjednat písemnou formou prostřednictvím formuláře Žádost o změnu.

Vyplněný a podepsaný formulář, prosím, zašlete jako naskenovanou přílohu emailu z registrované emailové adresy ve Vaší smlouvě na dotazy@nn.cz, nebo poštou na adresu NN Penzijní společnost, Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5.

Jakým způsobem obdržím daňové potvrzení?

Daňové potvrzení zasíláme jedním z níže uvedených způsobů dle nastavení Vaší smlouvy:

Náhled daňového potvrzení bez sjednaného daňového optima

Zobrazit

Náhled daňového potvrzení s využitím daňového optima

Zobrazit

 

Daňový domicil v jiném státě

 • Při výplatě podléhají Vámi naspořené prostředky zdanění podle zákona o daních z příjmů platném v ČR (více viz https://penze.nn.cz/penzijni-produkty-dane.html).
 • Jste-li daňovým rezidentem v jedné ze zemí světa, se kterými Česká republika uzavřela smlouvu o zamezení dvojího zdanění (viz stránky www.mfcr.cz), může být Vaše daňová povinnost vůči České republice výrazně nižší, jelikož zdanění Vašeho příjmu podléhá zákonům příslušné druhé země.
 • Pokud tedy chcete uplatnit výhodu plynoucí z příslušné mezinárodní smlouvy, doručte prosím do sídla NN Penzijní společnosti, ul. Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5, platné potvrzení o daňovém domicilu v jiné zemi. Budeme potřebovat originál nebo jeho kopii úředně ověřenou v ČR. Daň Vám bude snížena v souladu s platnou mezinárodní smlouvou (obvykle bývá daň v plné výši vrácena).  Platnost tohoto potvrzení je vždy 1 rok ode dne jeho vydání.  Jestliže budete chtít využívat výhod i v dalších letech, je třeba dodat toto potvrzení vždy znovu.

Nejčastější otázky a odpovědi

Proč jsem neobdržel daňové potvrzení?
 • Nevznikl Vám nárok na zaslání daňového potvrzení, protože si nespoříte více než 1 000 Kč měsíčně, nebo nemáte sjednané daňové optimum.
 • Nehradíte si platby pod správnými platebními údaji.
 • Nezaktualizoval/a jste si kontaktní údaje. 
Proč mi nepřišlo daňové potvrzení, když si zasílám měsíčně vyšší částku než 1 000 Kč?

Pravděpodobně si zasíláte vyšší částku měsíčně, ale nemáte provedenou změnu měsíčního příspěvku. 
Například: Zasíláte si 1 500 Kč měsíčně, ale měsíční příspěvek máte nastavený na 1 000 Kč, tzn. tvoří se Vám přeplatek na smlouvě. 

Proč mi v daňovém potvrzení chybí platby za některé měsíce? 

Měsíční příspěvky se zaúčtují vždy do měsíce, ve kterém platbu zasíláte v nastavené výši měsíčního příspěvku. Není možné zaúčtovat příspěvky zpětně. 

Proč mám v daňovém potvrzení v měsíci prosinci zaúčtovanou vyšší částku? 

Na smlouvě máte nastavenou funkci daňového optima, tzn. přeplatek, který Vám vznikl na smlouvě, se Vám zaúčtuje do měsíce prosince a vzniká Vám tak nárok na vyšší daňový odpočet.

Vztahují se daňové úlevy i na příspěvek zaměstnavatele?
 • V daňovém potvrzení jsou zahrnuty pouze příspěvky účastníka.
 • Příspěvek zaměstnavatele do výše 50 000 Kč nepodléhá odvodům na SZP. 
Obdržím daňové potvrzení při převodu smlouvy?

Ano, daňové potvrzení Vám bude zasláno. Po posouzení nároku na daňový odpočet se naspořené částky z obou smluv sčítají.