Přeskočit na: Obsah

Platba příspěvků na penzi

Zpět

Platební údaje

Číslo účtu: 5005004433/0800
Variabilní symbol: číslo smlouvy
Konstantní symbol pro klienta: 0558
Konstantní symbol pro zaměstnavatele: 3558, nebo 3552
Specifický symbol (nepovinný): rodné číslo klienta

Platby klienta

Co když... 

  • ... zaplatím vyšší částku příspěvku?

Vznikne vám přeplatek, který použijeme na úhradu příspěvků v následujících měsících. TIP: Služba daňové optimum Tato služba vám převede přeplatky do prosince daného roku. Tím vám může vzniknout nárok na daňový odpočet.

Aktivovat službu „daňové optimum“ si můžete kdykoli a bezplatně.

  • ... zapomenete zaplatit měsíční příspěvek?

Pokud nemáte přeplatek, zůstane daný měsíc neuhrazen. Nevzniká vám sice žádný dluh, ale neuhrazený měsíc se vám nezapočítá do počtu odspořených měsíců, tedy nevznikne nárok na státní příspěvek.

  • ... pošlu více příspěvků v jednom měsíci?

Vznikne vám přeplatek, který použijeme na úhradu následujících měsíců. Pokud jste chtěl zaslat platbu zpětně za předchozí měsíc, není to bohužel možné, protože měsíční příspěvky se vždy účtují do měsíce, ve kterém platbu pošlete.

  • … mám zájem posílat si vyšší měsíční příspěvek

Udělejte jednoduchou změnu smlouvy.

  • … uvedu chybné platební údaje?

Zavolejte na klientskou linku 244 090 800 a řekněte nám, z jakého čísla účtu a v jaké výši jste příspěvky zaplatil/a.

Nebo nám pošlete kopii chybného platebního příkazu ze své banky na e-mail dotazy@nn.cz (z e-mailové adresy, kterou jste uvedl/a ve smlouvě) a uveďte správné platební údaje, pod kterými si přejete platbu zaúčtovat.

Platby zaměstnavatele

Jak probíhá zaúčtování?
Příspěvek zaměstnavatele se na vaši smlouvu zaúčtuje v aktuálním měsíci, a to v takové výši, v jaké byl zaslán. Zaměstnavatel nemá danou fixní částku, kterou musí na smlouvu přispívat.

Změnil váš zaměstnavatel výši příspěvku?
Tuto změnu nám nemusíte oznamovat.

Jak je to se státními příspěvky?
Na platby zaměstnavatele nejsou připisovány státní příspěvky.

Státní příspěvky

Kdy se připisují?
Vždy na konci druhého měsíce po skončení kalendářního čtvrtletí:
1. čtvrtletí (leden – březen) – připsání v květnu
2. čtvrtletí (duben – červen) – připsání v srpnu
3. čtvrtletí (červenec – září) – připsání v listopadu
4. čtvrtletí (říjen – prosinec) – připsání v únoru následujícího roku