Přeskočit na: Obsah

Platba příspěvků na penzi

Platební údaje

 • Číslo účtu: 5005004433/0800
 • Variabilní symbol: číslo Vaší smlouvy
 • Konstantní symbol pro klienta: 0558
 • Konstantní symbol pro zaměstnavatele: 3558, nebo 3552
 • Specifický symbol (nepovinný): Vaše rodné číslo

Platby klienta

Měsíční příspěvky se zaúčtují vždy do měsíce, ve kterém platbu zasíláte v nastavené výši měsíčního příspěvku. Není možné zaúčtovat příspěvky zpětně.

Pokud si zašlete vyšší částku na Vaši smlouvu, vznikne Vám na smlouvě přeplatek, kterým budou uhrazeny následující měsíce. V rámci smlouvy je možné mít aktivovanou službu daňového optima, které slouží k převedení přeplatku do prosince daného roku a vznikne Vám nárok na daňový odpočet.

V případě, že v daném měsíci neevidujeme platbu a ve smlouvě není vedený přeplatek, zůstává na Vaší smlouvě měsíc neuhrazen. Neuhrazený měsíc se nezapočítává do počtu odspořených měsíců.

Platby zaměstnavatele

Příspěvek zaměstnavatele se na Vaši smlouvu zaúčtuje v aktuálním měsíci a v takové výši, v jaké byl zaslán. Zaměstnavatel nemá danou fixní částku, kterou lze na smlouvu přispívat.

Změnu výše příspěvku zaměstnavatele není třeba společnosti oznamovat.

Na platby zaměstnavatele nejsou připisovány státní příspěvky.

Mám zájem si zasílat vyšší měsíční klientský příspěvek

V případě, že máte zájem zvýšit si Váš měsíční příspěvek, je třeba provést změnu smlouvy.

Více informací ke změně smlouvy, naleznete v sekci „Změny“.

Kdy se mi připisují státní příspěvky na smlouvu?

Státní příspěvek je Ministerstvem financí připisován na účet společnosti vždy na konci druhého měsíce po skončení kalendářního čtvrtletí.

 1. čtvrtletí (leden – březen) – připsání v květnu
 2. čtvrtletí (duben – červen) – připsání v srpnu
 3. čtvrtletí (červenec – září) – připsání v listopadu
 4. čtvrtletí (říjen – prosinec) – připsání v únoru následujícího roku

Jak mám postupovat, pokud jsem uvedl/a chybné platební údaje?

Máte dvě možnosti, jak postupovat.

 1. Můžete kontaktovat klientskou linku 244 090 800, kde sdělíte, z jakého čísla účtu a v jaké výši jste příspěvky hradil/a.
 2. Můžete zaslat platební příkaz z Vaší banky na email dotazy@nn.cz z registrované emailové adresy, která je uvedena ve Vaší smlouvě. Dále je třeba nám poskytnout informaci pod jakými správnými platebními údaji si přejete platbu zaúčtovat.