Přeskočit na: Obsah

Výplata penze

Zpět

Jaké máme druhy výplat?

z penzijního připojištění

(smlouva začíná „00“)

Jednorázové vyrovnání
 • Nárok na výplatu jednorázového vyrovnání vzniká:
  – u penzijního plánu č. 2 po odspoření alespoň 12 měsíců a dovršení věku 50 let.
  – u penzijního plánu č. 3 po odspoření alespoň 60 měsíců a dovršení věku 60 let, nebo po odspoření     alespoň 60 měsíců a přiznání starobního důchodu.
  – u penzijního plánu č. 4 po odspoření alespoň 60 měsíců a dovršení věku 60 let.
 • Příspěvky zaměstnavatele a výnosy ze smlouvy budou zdaněny 15 %.
 • Pro výplatu jednorázového vyrovnání je třeba zaslat vyplněný formulář s úředně ověřeným podpisem poštou na adresu NN Penzijní společnost, Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5.
  Pokud máte datovou schránku, můžete žádost poslat na adresu: pm7eiyd (datová schránka musí být vedena na jméno vlastníka smlouvy).
 • Dvouměsíční výpovědní lhůta běží od 1. dne následujícího měsíce po obdržení žádosti. Finanční prostředky zasíláme na konci měsíce po ukončení smlouvy. 
  Příklad: Žádost o výplatu obdržíme 5. února, a výpovědní lhůta tak běží od 1. března do 30. dubna. Finanční prostředky pak obdržíte na konci měsíce května.
Starobní penze
 • O výplatu starobní penze si můžete zažádat pouze v případě, že máte smlouvu sjednanou podle penzijního plánu č. 2.
 • Nárok na výplatu starobní penze vzniká po odspoření alespoň 12 měsíců a dovršení věku 50 let
 • V případě, že budete žádat o výplatu na dobu kratší něž 10 let, budou zdaněny výnosy ze smlouvy 15 %. Příspěvek zaměstnavatele se nedaní.
 • Při vyplácení po dobu 10 let a více se nedaní příspěvky zaměstnavatele ani výnosy ze smlouvy.
 • Pro výplatu starobní penze je třeba zaslat vyplněný formulář s úředně ověřeným podpisem poštou na adresu NN Penzijní společnost, Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5.
 • Finanční prostředky jsou zasílány k poslednímu dni měsíce následujícího po obdržení žádosti.
  Příklad: Žádost o výplatu obdržíme 5. února. První splátku tedy zašleme nejpozději na konci měsíce března a ostatní splátky jsou zasílány vždy ke konci následujícího měsíce (při sjednání měsíční frekvence vyplácení).
Doživotní penze
 • Dle věkových tabulek a součtu všech příchozích příspěvků na smlouvu penzijního připojištění se vypočítá měsíční částka doživotní výplaty.
 • Nárok na výplatu doživotní penze vzniká při splnění podmínek daných penzijním plánem.
  - u penzijního plánu č. 2 po odspoření alespoň 12 měsíců a dovršení věku 50 let.
  - u penzijního plánu č. 3 po odspoření alespoň 60 měsíců a dovršení věku 60 let, nebo po odspoření     alespoň 60 měsíců a přiznání starobního důchodu.
  u penzijního plánu č. 4 po odspoření alespoň 60 měsíců a dovršení věku 60 let.
 • V rámci doživotní výplaty nejsou daněny příspěvky zaměstnavatele ani výnosy ze smlouvy.
 • Pro výplatu doživotní penze je třeba zaslat vyplněný formulář s úředně ověřeným podpisem poštou na adresu NN Penzijní společnost, Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5.
 • Finanční prostředky jsou zasílány k poslednímu dni měsíce následujícího po obdržení žádosti.
  Příklad: Žádost o výplatu obdržíme 5. února. První splátku tak zašleme na konci měsíce března a veškeré další splátky jsou zasílány vždy ke konci následujícího měsíce (při sjednání měsíční frekvence vyplácení).
Výsluhová penze
 • Nárok na výplatu výsluhové penze vzniká po odspoření alespoň 180 měsíců, tzn. obdrželi jsme alespoň 180 měsíčních plateb na smlouvě. V rámci výsluhové penze se vyplácí tolik naspořených finančních prostředků, kolik je dohodnuto ve smlouvě. Obvykle to bývá 50%, ale může to být i jiná část.

  Po výplatě nadále pokračujete ve spoření.

 • Při jednorázové výplatě se příspěvky zaměstnavatele a výnosy ze smlouvy daní 15 %.
 • V případě, že budete žádat o výplatu na dobu kratší než 10 let (minimální doba výplaty 1 rok), budou zdaněny výnosy ze smlouvy 15 %. Příspěvek zaměstnavatele se nedaní. Tento způsob je možné zvolit pouze u penzijního plánu č. 2.
 • Při vyplácení po dobu 10 a více let nebo formou doživotního vyplácení jsou výnosy i příspěvky zaměstnavatele od daně osvobozeny.
 • Pro výplatu výsluhové penze je třeba zaslat vyplněný formulář s úředně ověřeným podpisem poštou na adresu NN Penzijní společnost, Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5.
 • Finanční prostředky jsou zasílány v průběhu následujícího měsíce po obdržení žádosti, nejpozději na konci následujícího měsíce.
  Příklad: Žádost o výplatu obdržíme 5. února, a výplatu tak zašleme v průběhu měsíce března.
Invalidní penze
 • Nárok na výplatu invalidní penze vzniká:
  - u penzijního plánu č. 2 po odspoření 12 měsíců a přiznání 2. nebo 3. stupně invalidního důchodu.
  - u penzijního plánu č. 3 a 4 po odpoření 36 měsíců a přiznání 3. stupně invalidního důchodu. 
 • Invalidní penze je osvobozena od daně. (Pokud byste žádali o jednorázové vyrovnání, pak budou zdaněny výnosy ze smlouvy i příspěvek zaměstnavatele 15%.)
 • Pro výplatu invalidní penze je třeba zaslat vyplněný formulář s úředně ověřeným podpisem poštou na adresu NN Penzijní společnost, Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5. K žádosti je nezbytné dodat úředně ověřené potvrzení o přiznání invalidního důchodu z ČSSZ. 
 • Dvouměsíční výpovědní lhůta běží od 1. dne následujícího měsíce po obdržení žádosti. Finanční prostředky zasíláme na konci měsíce po ukončení smlouvy.
  Příklad: Žádost o výplatu obdržíme 5. února. Výpovědní lhůta tak běží od 1. března do 30. dubna a finanční prostředky obdržíte na konci měsíce května.
Pozůstalostní penze / Dědictví

Pozůstalostní penze

 • Nárok na výplatu pozůstalostní penzi vzniká oprávněné osobě:
  - u penzijního plánu č. 2 po odspoření 12 měsíců.
  - u penzijního plánu č. 3 a 4 po odspoření 36 měsíců.

 • Pro výplatu pozůstalostní penze je třeba zaslat vyplněný formulář s úředně ověřeným podpisem poštou na adresu NN Penzijní společnost, Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5. K žádosti je nezbytné dodat úředně ověřenou kopii úmrtního listu a provést identifikaci.
 • Pozůstalostní penze se vyplácí minimálně ve třech měsíčních splátkách.
 • V případě, že budete žádat o výplatu na dobu kratší něž 10 let, budou zdaněny výnosy ze smlouvy 15 %. Příspěvek zaměstnavatele se nedaní.
 • Při vyplácení po dobu 10 let a více se nedaní příspěvky zaměstnavatele ani výnosy ze smlouvy.
 • Finanční prostředky zasíláme v souladu s penzijními plány po obdržení kompletních dokumentů.
  Příklad: 
  Penzijní plán č. 2 – pokud veškeré dokumenty obdržíme 5. února, první výplata bude provedena k datu 15. března.
  Penzijní plán č. 3 a 4 – pokud veškeré dokumenty obdržíme 5. února, první výplata bude provedena k datu 15. dubna.

Dědictví

 • Smlouva penzijního připojištění je součástí dědického řízení i v případě, že na smlouvě není vedena oprávněná osoba.
 • V rámci dědického řízení nejsou vyplaceny státní příspěvky. Smlouva je osvobozena od daně.
 • Pro výplatu v rámci dědictví je třeba zaslat vyplněný formulář s úředně ověřeným podpisem poštou na adresu NN Penzijní společnost, Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5. K žádosti je nezbytné dodat Usnesení o dědickém řízení a provést identifikaci.
 • Po obdržení kompletních dokumentů vyplácíme finanční prostředky jednorázově měsíc po jejich obdržení.
  Příklad: Kompletní dokumenty obdržíme 5. února, a finanční prostředky tak vyplatíme 5. března.
Odbytné / Ukončení smlouvy bez nároku na výplatu

Odbytné

 • Nárok na výplatu odbytného vzniká po odspoření alespoň 12 měsíců.

 • Jedná se o předčasné ukončení smlouvy, kde nejsou dodrženy podmínky penzijního plánu pro řádný nárok na výplatu včetně státních příspěvků.

 • V případě předčasného ukončení smlouvy vám nebudou vyplaceny státní příspěvky. Příspěvky zaměstnavatele a výnosy ze smlouvy vám budou daněny 15 %. V případě, že jste uplatňoval/a daňové odpočty, vznikne vám povinnost jejich zpětného dodanění za posledních 10 let.
 • Pro výplatu odbytného je třeba zaslat vyplněný formulář s úředně ověřeným podpisem poštou na adresu NN Penzijní společnost, Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5.
 • Dvouměsíční výpovědní lhůta běží od 1. dne následujícího měsíce po obdržení žádosti. Finanční prostředky zasíláme na konci měsíce po ukončení smlouvy. 
  Příklad: Žádost o výplatu obdržíme 5. února. Výpovědní lhůta tak běží od 1. března do 30. dubna a finanční prostředky obdržíte na konci měsíce května.

Ukončení smlouvy bez nároku na výplatu

 • V případě, že ukončíte smlouvu před splněním podmínek pro nárok na výplatu odbytného, nebudou ze smlouvy vyplaceny finanční prostředky.

 • Pro ukončení smlouvy je třeba zaslat vyplněný formulář s vlastnoručním podpisem poštou na adresu NN Penzijní společnost, Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5.

 • Dvouměsíční výpovědní lhůta běží od 1. dne následujícího měsíce po obdržení žádosti.
  Příklad: Žádost o výplatu obdržíme 5. února. Výpovědní lhůta tak běží od 1. března do 30. dubna.
Předdůchod

Jak zažádat o předdůchod?

 • O předdůchod je možné zažádat v případě, že máte sjednanou smlouvu doplňkového penzijního spoření (číslo smlouvy začíná „02“).
 • Máte sjednanou smlouvu penzijního připojištění (číslo smlouvy začíná „00“), ale rádi byste zažádali o předdůchod? Tento typ smlouvy je možné převést na doplňkové penzijní spoření.
 • Konkrétní informace vám rádi poskytneme na naší Klientské lince 244 090 800 každý pracovní den od 8:00 do 18:00.
Danění výplat penzijního připojištění
Zvolená dávka Příspěvky účastníka Příspěvky zaměstnavatele Státní příspěvky Výnosy Poznámka
 
Starobní penze s dobou vyplácení min 10 let 0 % 0% 0% 0% Lze pouze u penzijního plánu č. 2, u penzijního plánu č. 3 a 4 je možné vyplácet pouze doživotně.
Starobní penze s dobou vyplácení kratší než 10 let 0 % 0 % 0 % 15 % Lze pouze u penzijního plánu č. 2, u penzijního plánu č. 3 a 4 je možné vyplácet pouze doživotně.
Jednorázové vyrovnání 0 % 15 % 0 % 15 %  
Invalidní penze  0 % 0 % 0 % 0 % Lze pouze u penzijního plánu č. 2, u penzijního plánu č. 3 a 4 je možné vyplácet pouze doživotně.
Invalidní penze – jednorázové vyrovnání 0 % 15 % 0 % 15 %  
Výsluhová penze s dobou vyplácení min 10 let 0 % 0 % 0 % 0 % Lze pouze u penzijního plánu č. 2, u penzijního plánu č. 3 a 4 je možné vyplácet pouze doživotně.
Výsluhová penze s dobou vyplácení kratší než 10 let 0 % 0 % 0 % 15 % Lze pouze u penzijního plánu č. 2, u penzijního plánu č. 3 a 4 je možné vyplácet pouze doživotně.
Výsluhová penze – jednorázové vyrovnání 0 % 15 % 0 % 15 %  
Doživotní penze 0 % 0 % 0 % 0 %  
Pozůstalostní penze s dobou vyplácení min10 let 0 % 0 % 0 % 0 %  
Pozůstalostní penze s dobou vyplácení kratší než 10 let 0 % 0 % 0 % 15 %  
Dědictví 0 % - vrací se státu - Penzijní společnost vyplácí finanční prostředky nedaněné. Dědic finanční prostředky daní sám, pokud mu vzniká povinnost.
Odbytné 0 % 15 % vrací se státu 15 %  

Konkrétní podmínky poskytování dávek z penzijního připojištění upravují penzijní plány č. 2, 3 a 4

z doplňkového penzijního spoření

(smlouva začíná „02“)

Jednorázové vyrovnání
 •  Nárok na výplatu jednorázového vyrovnání vzniká po odspoření alespoň 60 měsíců a dovršení věku 60 let.
 • Příspěvky zaměstnavatele a výnosy ze smlouvy budou zdaněny 15 %.
 • Pro výplatu jednorázového vyrovnání zašlete vyplněný formulář s úředně ověřeným podpisem poštou na adresu NN Penzijní společnost, Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5. 
  Pokud máte datovou schránku, můžete žádost poslat na adresu: pm7eiyd (datová schránka musí být vedena na jméno vlastníka smlouvy).
 • Smlouva je ukončena k poslednímu dni měsíce následujícího po obdržení žádosti.
  Příklad: Pokud žádost o výplatu obdržíme 5. února, smlouvu ukončíme k 31. březnu, kdy zároveň žadateli zašleme finanční prostředky.
Starobní penze na dobu určenou ze všech prostředků / z části prostředků
 • O výplatu starobní penze na dobu určenou ze všech/z části prostředků můžete zažádat pouze v případě, že jsou splněny podmínky dovršení věku 60 let a odspoření alespoň 60 měsíců.
 • Minimální doba vyplácení starobní penze na dobu určenou jsou 3 roky a minimální měsíční částka vyplácené penze je 500 Kč.
 • V případě, že budete žádat o výplatu na dobu kratší než 10 let, budou zdaněny výnosy ze smlouvy 15 %. Příspěvek zaměstnavatele se nedaní.
 • Při vyplácení po dobu 10 let a více se nedaní příspěvky zaměstnavatele ani výnosy ze smlouvy.
 • Žádostí o výplatu invalidní penze na určenou dobu z části prostředků vaše smlouva nekončí. Začneme vám vyplácet zvolenou výplatu z části prostředků a smlouva je nadále aktivní. Pokračujete tak ve spoření na téže smlouvě.
  Příklad: 
  - Na smlouvě je naspořeno celkem 500 000 Kč a klient zažádá o výplatu 99 % naspořených                 finančních prostředků z celkové hodnoty smlouvy s dobou vyplácení 3 let.
  - 99 % z 500 000 Kč = 495 000 Kč. Tato částka bude převedena na výplatní podúčet, ze kterého     budeme zasílat pravidelné výplaty dle určené frekvence.
  - 1 % z 500 000 Kč = 5 000 Kč. Tato částka zůstane zaúčtovaná na spořícím účtu na aktivní     smlouvě. Bude tak stále možné pokračovat ve spoření. 
 • Žádostí o výplatu starobní penze na určenou dobu ze všech prostředků je smlouva doplňkového penzijního spoření ukončena. Máte možnost si sjednat novou smlouvu a ve spoření nadále pokračovat. 
 • Pro výplatu starobní penze na dobu určenou zašlete vyplněný formulář s úředně ověřeným podpisem poštou na adresu NN Penzijní společnost, Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5. 
  Pokud máte datovou schránku, můžete žádost poslat na adresu: pm7eiyd (datová schránka musí být vedena na jméno vlastníka smlouvy).
 • Finanční prostředky zasíláme k poslednímu dni měsíce následujícího po obdržení žádosti.
  Příklad: Žádost o výplatu obdržíme 5. února. První splátku tedy zašleme na konci měsíce března a ostatní splátky vždy ke konci následujícího měsíce (při sjednání měsíční frekvence vyplácení).
Invalidní penze na dobu určenou ze všech prostředků / z části prostředků
 • O výplatu invalidní penze na dobu určenou ze všech/z části prostředků si můžete zažádat pouze v případě, že jsou splněny podmínky odspořit 36 měsíců a přiznání 3. stupně invalidity
 • Minimální doba vyplácení invalidní penze na dobu určenou jsou 3 roky a minimální měsíční částka vyplácené penze je 500 Kč.
 • Invalidní penze je osvobozena od daně. (Pokud byste žádali o jednorázové vyrovnání, pak budou zdaněny výnosy ze smlouvy i příspěvek zaměstnavatele 15%.)
 • Žádostí o výplatu invalidní penze na určenou dobu z části prostředků vaše smlouva nekončí. Začneme vám vyplácet zvolenou výplatu z části prostředků a smlouva je nadále aktivní. Pokračujete tak ve spoření na téže smlouvě.
  Příklad: 
  - Na smlouvě je naspořeno celkem 500 000 Kč a klient zažádá o výplatu 99 % naspořených     finančních prostředků z celkové hodnoty smlouvy s dobou vyplácení 3 let.
  - 99 % z 500 000 Kč = 495 000 Kč. Tato částka bude převedena na výplatní podúčet, ze kterého   budeme zasílat pravidelné výplaty dle určené frekvence.
  - 1 % z 500 000 Kč = 5 000 Kč. Tato částka zůstane zaúčtovaná na spořícím účtu na aktivní   smlouvě. Bude tak stále možné pokračovat ve spoření. 
 • Žádostí o výplatu invalidní penze na určenou dobu ze všech prostředků je smlouva doplňkového penzijního spoření ukončena. Máte možnost si sjednat novou smlouvu a ve spoření nadále pokračovat. 
 • Pro výplatu invalidní penze na dobu určenou zašlete vyplněný formulář s úředně ověřeným podpisem a potvrzení o přiznání invalidity 3. stupně z ČSSZ poštou na adresu NN Penzijní společnost, Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5.
  Pokud máte datovou schránku, můžete žádost poslat na adresu: pm7eiyd (datová schránka musí být vedena na jméno vlastníka smlouvy).
 • Finanční prostředky zasíláme k poslednímu dni měsíce následujícího po obdržení žádosti.
  Příklad: Žádost o výplatu obdržíme 5. února. První splátku tedy zašleme na konci měsíce března a ostatní splátky vždy ke konci následujícího měsíce (při sjednání měsíční frekvence vyplácení).
Předdůchod ze všech prostředků / z části prostředků
 • O výplatu předdůchodu ze všech/z části prostředků si můžete zažádat pouze v případě, že jsou splněny podmínky, viz článek Předdůchod.
 • Minimální doba vyplácení předdůchodu ze všech prostředků je 24 měsíců.
 • V žádosti o výplatu předdůchodu se uvádí výše požadované výplaty. Výše naspořených finančních prostředků musí pokrýt vyplácení částky, kterou si zvolíte, po dobu minimálně 24 měsíců.
 • Výnosy ze smlouvy jsou zdaněny 15 %. Příspěvek zaměstnavatele se nedaní.
 • Žádostí o výplatu předdůchodu z části prostředků vaše smlouva nekončí.
  Začínáme vyplácet zvolenou výplatu z části prostředků. Vaše smlouva je nadále aktivní a pokračujete ve spoření na téže smlouvě.
 • Žádostí o výplatu předdůchodu ze všech prostředků je smlouva doplňkového penzijního spoření ukončena.
  Máte možnost si sjednat novou smlouvu a ve spoření nadále pokračovat
 • Pro výplatu předdůchodu je třeba zaslat vyplněný formulář s úředně ověřeným podpisem poštou na adresu NN Penzijní společnost, Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5.
  Pokud máte datovou schránku, můžete žádost poslat na adresu: pm7eiyd (datová schránka musí být vedena na jméno vlastníka smlouvy).
 • Finanční prostředky zasíláme k poslednímu dni měsíce následujícího po obdržení žádosti.
  Příklad: Žádost o výplatu obdržíme 5. února. První splátku tedy zašleme na konci měsíce března a ostatní splátky vždy ke konci následujícího měsíce (při sjednání měsíční frekvence vyplácení).
Jednorázové vyrovnání, nebo odbytné určené osobě / Dědictví

Jednorázové vyrovnání určené osobě

 • Nárok na výplatu jednorázového vyrovnání vzniká po splnění podmínek smlouvy, tj. alespoň 60 odspořených měsíců a dovršení věku 60 let účastníka smlouvy.
 • Pro výplatu jednorázového vyrovnání zašlete vyplněný formulář s úředně ověřeným podpisem poštou na adresu NN Penzijní společnost, Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5. K žádosti je nezbytné dodat úředně ověřenou kopii úmrtního listu a provést identifikaci.
 • V rámci výplaty jsou zdaněny 15 % výnosy ze smlouvy a příspěvek zaměstnavatele. 
 • Finanční prostředky zasíláme měsíc po doručení kompletní dokumentace.
  Příklad: Kompletní dokumentaci obdržíme 5. února, a finanční prostředky tak zašleme 5. března.
Jednorázové vyrovnání dědici
 • Nárok na výplatu jednorázového vyrovnání vzniká po splnění podmínek smlouvy, tj. alespoň 60 odspořených měsíců a dovršení věku 60 let účastníka smlouvy.
 • Pro výplatu jednorázového vyrovnání zašlete vyplněný formulář s úředně ověřeným podpisem poštou na adresu NN Penzijní společnost, Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5. K žádosti je nezbytné dodat Usnesení o dědickém řízení a provést identifikaci.
 • Příspěvky zaměstnavatele a výnosy ze smlouvy nejsou zdaněny.
 • Finanční prostředky zasíláme měsíc po doručení kompletní dokumentace.
  Příklad: Kompletní dokumentaci obdržíme 5. února, a finanční prostředky tak zašleme 5. března.
Odbytné určené osobě
 • Nárok na výplatu odbytného vzniká při nesplnění podmínek, tj. není odspořeno alespoň 60 měsíců
  není dosažený věk 60 let účastníka smlouvy. 
 • V rámci výplaty nejsou vyplaceny státní příspěvky. Příspěvky zaměstnavatele a výnosy ze smlouvy jsou zdaněny 15 %. 
 • Pro výplatu odbytného zašlete vyplněný formulář s úředně ověřeným podpisem poštou na adresu NN Penzijní společnost, Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5. K žádosti je nezbytné dodat úředně ověřenou kopii úmrtního listu a provést identifikaci.
 • Finanční prostředky zasíláme měsíc po doručení kompletní dokumentace.
  Příklad: Kompletní dokumentaci obdržíme 5. února, a finanční prostředky tak zašleme 5. března.
Odbytné dědici
 • Nárok na výplatu odbytného vzniká při nesplnění podmínek, tj. není odspořeno alespoň 60 měsíců
  není dosažený věk 60 let účastníka smlouvy. 
 • V rámci výplaty nejsou vyplaceny státní příspěvky. Příspěvky zaměstnavatele a výnosy ze smlouvy se nedaní.
 • Pro výplatu odbytného je zašlete vyplněný formulář s úředně ověřeným podpisem poštou na adresu NN Penzijní společnost, Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5. K žádosti je nezbytné dodat Usnesení o dědickém řízení a provést identifikaci.
Odbytné / Ukončení smlouvy bez nároku na výplatu

Odbytné

 • Nárok na výplatu odbytného vzniká po odspoření alespoň 24 měsíců.
 • Ukončením smlouvy bez nároku na výplatu se rozumí předčasné ukončení smlouvy, kde nejsou dodrženy podmínky smlouvy pro řádný nárok na výplatu včetně státních příspěvků.
 • V případě předčasného ukončení smlouvy vám nebudou vyplaceny státní příspěvky. Příspěvky zaměstnavatele a výnosy ze smlouvy zdaníme 15 %. V případě, že jste uplatňoval/a daňové odpočty, vznikne vám povinnost jejich zpětného dodanění za posledních 10 let.
 • Pro výplatu odbytného zašlete vyplněný formulář s úředně ověřeným podpisem poštou na adresu NN Penzijní společnost, Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5.
  Pokud máte datovou schránku, můžete žádost poslat na adresu: pm7eiyd (datová schránka musí být vedena na jméno vlastníka smlouvy).
 • Smlouva je ukončena k poslednímu dni měsíce následujícího po obdržení žádosti.
  Příklad: Žádost o výplatu obdržíme 5. února, a smlouvu tak ukončíme k 31. březnu a finanční prostředky odešleme k 30. dubnu.

Ukončení smlouvy bez nároku na výplatu

 • V případě, že ukončíte smlouvu před splněním podmínek pro nárok na výplatu odbytného, nebudou ze smlouvy vyplaceny finanční prostředky.
 • Pro ukončení smlouvy zašlete vyplněný formulář s vlastnoručním podpisem poštou na adresu NN Penzijní společnost, Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5.
 • Smlouva je ukončena k poslednímu dni měsíce následujícího po obdržení žádosti.
  Příklad: Žádost o výplatu obdržíme 5. února, a smlouvu tak ukončíme k 31. březnu.
Danění výplat doplňkového penzijního spoření
Zvolená dávka Příspěvky účastníka Příspěvky zaměstnavatele Státní příspěvky Výnosy Poznámka
 
Starobní penze s dobou vyplácení min 10 let 0 % 0 % 0 % 0 %  
Starobní penze s dobou vyplácení kratší než 10 let 0 % 0 % 0 % 15 %  
Jednorázové vyrovnání 0 % 15 % 0 % 15 %  
Invalidní penze  0 % 0 % 0 % 0 %  
Předdůchod 0 % 0 % 0 % 15 %  
Jednorázové vyrovnání určené osobě 0 % 15 % 0 % 15 %  
Odbytné určené osobě 0 % 15 % vrací se státu 15 %  
Dědictví – jednorázové vyrovnání 0 % - 0 % - Penzijní společnost vyplácí finanční prostředky nedaněné. Dědic finanční prostředky daní sám, pokud mu vzniká povinnost.
Dědictví – odbytné 0 % - vrací se státu - Penzijní společnost vyplácí finanční prostředky nedaněné. Dědic finanční prostředky daní sám, pokud mu vzniká povinnost.
Odbytné 0 % 15 % vrací se státu 15 %