Přeskočit na: Obsah

Výplata penze

 

Penzijní připojištění

Výplata penze z penzijního připojištění

(smlouva začíná „00“)

 

Jaké máme druhy výplat?

1. Jednorázové vyrovnání

 • Nárok na výplatu jednorázového vyrovnání vzniká:
  - u penzijního plánu č. 2 po odspoření alespoň 12 měsíců a dovršení věku 50 let
  - u penzijního plánu č. 3 po odspoření alespoň 60 měsíců a dovršení věku 60 let, nebo po odspoření alespoň 60 měsíců a přiznání starobního důchodu.
 • Příspěvky zaměstnavatele a výnosy ze smlouvy budou zdaněny 15 %.
 • Pro výplatu jednorázového vyrovnání je třeba zaslat vyplněný formulář s úředně ověřeným podpisem poštou na adresu NN Penzijní společnost, Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5.
 • Dvouměsíční výpovědní lhůta běží od 1. dne následujícího měsíce po obdržení žádosti. Finanční prostředky zasíláme na konci měsíce po ukončení smlouvy. 
  Například obdržíme žádost o výplatu 5. února. Výpovědní lhůta běží od 1. března do 30. dubna. Finanční prostředky obdržíte na konci měsíce května.

 

2. Starobní penze

 • O výplatu starobní penze si můžete zažádat pouze v případě, že máte smlouvu sjednanou podle penzijního plánu č. 2.
 • Nárok na výplatu starobní penze vzniká po odspoření alespoň 12 měsíců a dovršení věku 50 let. 
 • V případě, že budete žádat o výplatu na dobu kratší něž 10 let, budou zdaněny výnosy ze smlouvy 15 %. Příspěvek zaměstnavatele se nedaní.
 • Při vyplácení po dobu 10 let a více se nedaní příspěvky zaměstnavatele ani výnosy ze smlouvy.
 • Pro výplatu starobní penze je třeba zaslat vyplněný formulář s úředně ověřeným podpisem poštou na adresu NN Penzijní společnost, Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5.
 • Finanční prostředky jsou zasílány k poslednímu dni měsíce následujícího po obdržení žádosti
  Např. Žádost o výplatu obdržíme 5. února. První splátku zasíláme na konci měsíce března. Ostatní splátky jsou zasílány vždy ke konci měsíce (při sjednání měsíční frekvence vyplácení).

 

3. Doživotní penze

 • Dle věkových tabulek a součtu všech příchozích příspěvků na smlouvu penzijního připojištění se vypočítá měsíční částka doživotní výplaty.
 • Nárok na výplatu doživotní penze vzniká při splnění podmínek daných penzijním plánem.
 • V rámci doživotní výplaty nejsou daněny příspěvky zaměstnavatele ani výnosy ze smlouvy.
 • Pro výplatu doživotní penze je třeba zaslat vyplněný formulář s úředně ověřeným podpisem poštou na adresu NN Penzijní společnost, Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5.
 • Finanční prostředky jsou zasílány k poslednímu dni měsíce následujícího po obdržení žádosti.
  Např. Žádost o výplatu obdržíme 5. února. První splátku zasíláme na konci měsíce března. Ostatní splátky jsou zasílány vždy ke konci měsíce (při sjednání měsíční frekvence vyplácení).

 

4. Výsluhová penze

 • Nárok na výplatu výsluhové penze vzniká po odspoření alespoň 180 měsíců, tzn. obdrželi jsme alespoň 180měsíčních plateb na smlouvě. V rámci výsluhové penze se vyplácí ½ naspořených finančních prostředků a nadále pokračujete ve spoření.
 • Příspěvky zaměstnavatele a výnosy ze smlouvy budou zdaněny 15 %.
 • Pro výplatu výsluhové penze je třeba zaslat vyplněný formulář s úředně ověřeným podpisem poštou na adresu NN Penzijní společnost, Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5.
 • Finanční prostředky jsou zasílány v průběhu následujícího měsíce po obdržení žádosti, nejpozději na konci následujícího měsíce.
  Např. Žádost o výplatu obdržíme 5. února. Výplata bude zaslána v průběhu měsíce března, nejpozději na konci měsíce března.

 

5. Invalidní penze

 • Nárok na výplatu invalidní penze vzniká:
  - u penzijního plánu č. 2 po odspoření 12 měsíců a přiznání 2. nebo 3. stupně invalidního důchodu
  - u penzijního plánu č. 3 a 4 po odpoření 36 měsíců a přiznání 3. stupně invalidního důchodu. 
 • Příspěvky zaměstnavatele a výnosy ze smlouvy budou zdaněny 15 %.
 • Pro výplatu invalidní penze je třeba zaslat vyplněný formulář s úředně ověřeným podpisem poštou na adresu NN Penzijní společnost, Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5. K žádosti je nezbytné dodat úředně ověřené potvrzení o přiznání invalidního důchodu z ČSSZ. 
 • Dvouměsíční výpovědní lhůta běží od 1. dne následujícího měsíce po obdržení žádosti. Finanční prostředky zasíláme na konci měsíce po ukončení smlouvy.
  Např. Žádost o výplatu obdržíme 5. února. Výpovědní lhůta běží od 1. března do 30. dubna. Finanční prostředky obdržíte na konci měsíce května.

 

6. Pozůstalostní penze / Dědictví

Pozůstalostní penze

 • Nárok na výplatu pozůstalostní penzi vzniká oprávněné osobě
  - u penzijního plánu č. 2 po odspoření 12 měsíců
  - u penzijního plánu č. 3 a 4 po odspoření 36 měsíců
 • Pro výplatu pozůstalostní penze je třeba zaslat vyplněný formulář s úředně ověřeným podpisem poštou na adresu NN Penzijní společnost, Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5. K žádosti je nezbytné dodat úředně ověřenou kopii úmrtního listu a provést identifikaci.
 • Pozůstalostní penze se vyplácí minimálně ve třech měsíčních splátkách.
 • V rámci výplaty jsou zdaněny 15 % výnosy ze smlouvy. Příspěvek zaměstnavatele se nedaní.
 • Finanční prostředky zasíláme v souladu s penzijními plány po obdržení kompletních dokumentů.
  Např. Penzijní plán č. 2 – Všechny dokumenty obdržíme 5. února. První výplata bude provedena k datu 15. března.
  Penzijní plán č. 3 a 4 – Všechny dokumenty obdržíme 5. února. První výplata bude provedena k datu 15. dubna.

Dědictví

 • Smlouva penzijního připojištění je součástí dědického řízení v případě, že na smlouvě není vedena oprávněná osoba.
 • V rámci dědického řízení nejsou vyplaceny státní příspěvky. Příspěvky zaměstnavatele a výnosy ze smlouvy jsou zdaněny 15 %.
 • Pro výplatu v rámci dědictví je třeba zaslat vyplněný formulář s úředně ověřeným podpisem poštou na adresu NN Penzijní společnost, Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5. K žádosti je nezbytné dodat Usnesení o dědickém řízení a provést identifikaci.
 • Po obdržení kompletních dokumentů vyplácíme finanční prostředky jednorázově měsíc po jejich obdržení.
  Např. Kompletní dokumenty obdržíme 5. února. Finanční prostředky vyplatíme 5. března.

 

7. Odbytné / Ukončení smlouvy bez nároku na výplatu

Odbytné

 • Nárok na výplatu odbytného vzniká po odspoření alespoň 12 měsíců.
 • Jedná se o předčasné ukončení smlouvy, kde nejsou dodrženy podmínky penzijního plánu pro řádný nárok na výplatu včetně státních příspěvků.
 • V případě předčasného ukončení smlouvy Vám nebudou vyplaceny státní příspěvky. Příspěvky zaměstnavatele a výnosy ze smlouvy Vám budou daněny 15 %. V případě, že jste uplatňoval/a daňové odpočty, vznikne Vám povinnost jejich zpětného dodanění za posledních 10 let.
 • Pro výplatu odbytného je třeba zaslat vyplněný formulář s úředně ověřeným podpisem poštou na adresu NN Penzijní společnost, Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5.
 • Dvouměsíční výpovědní lhůta běží od 1. dne následujícího měsíce po obdržení žádosti. Finanční prostředky zasíláme na konci měsíce po ukončení smlouvy. 
  Např. Žádost o výplatu obdržíme 5. února. Výpovědní lhůta běží od 1. března do 30. dubna. Finanční prostředky obdržíte na konci měsíce května.

Ukončení smlouvy bez nároku na výplatu

 • V případě, že ukončíte smlouvu před splněním podmínek pro nárok na výplatu odbytného, nebudou ze smlouvy vyplaceny finanční prostředky.
 • Pro ukončení smlouvy je třeba zaslat vyplněný formulář s vlastnoručním podpisem poštou na adresu NN Penzijní společnost, Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5.
 • Dvouměsíční výpovědní lhůta běží od 1. dne následujícího měsíce po obdržení žádosti.
  Např. Žádost o výplatu obdržíme 5. února. Výpovědní lhůta běží od 1. března do 30. dubna.

 

8. Předdůchod

O předdůchod je možné zažádat v případě, že máte sjednanou smlouvu doplňkového penzijního spoření (číslo smlouvy začíná „02“).

Pokud máte sjednanou smlouvu penzijního připojištění (číslo smlouvy začíná „00“), je možné tento typ smlouvy převést na doplňkové penzijní spoření.

Konkrétní informace Vám rádi poskytneme na naší Klientské lince 244 090 800 každý pracovní den od 8:00 do 18:00.

 

Danění výplat penzijního připojištění

Zvolená dávka Příspěvky účastníka Příspěvky zaměstnavatele Státní příspěvky Výnosy Poznámka
 
Starobní penze s dobou vyplácení min 10 let 0 % 0% 0% 0% lze pouze u penzijního plánu č. 2, u penzijního plánu č. 3 a 4 je možné vyplácet pouze doživotně
Starobní penze s dobou vyplácení kratší než 10 let 0 % 0 % 0 % 0 % lze pouze u penzijního plánu č. 2, u penzijního plánu č. 3 a 4 je možné vyplácet pouze doživotně
Jednorázové vyrovnání 0 % 15 % 0 % 15 %  
Invalidní penze s dobou vyplácení min 10 let 0 % 0 % 0 % 0 % lze pouze u penzijního plánu č. 2, u penzijního plánu č. 3 a 4 je možné vyplácet pouze doživotně
Invalidní penze s dobou vyplácení kratší než 10 let 0 % 0 % 0 % 15 % lze pouze u penzijního plánu č. 2, u penzijního plánu č. 3 a 4 je možné vyplácet pouze doživotně
Invalidní penze – jednorázové vyrovnání 0 % 15 % 0 % 15 %  
Výsluhová penze s dobou vyplácení min 10 let 0 % 0 % 0 % 0 % lze pouze u penzijního plánu č. 2, u penzijního plánu č. 3 a 4 je možné vyplácet pouze doživotně
Výsluhová penze s dobou vyplácení kratší než 10 let 0 % 0 % 0 % 15 % lze pouze u penzijního plánu č. 2, u penzijního plánu č. 3 a 4 je možné vyplácet pouze doživotně
Výsluhová penze – jednorázové vyrovnání 0 % 15 % 0 % 15 %  
Doživotní penze 0 % 0 % 0 % 0 %  
Pozůstalostní penze 0 % 0 % 0 % 15 %  
Dědictví 0 % - vrací se státu - Penzijní společnost vyplácí finanční prostředky nedaněné. Dědic finanční prostředky daní sám, pokud mu vzniká povinnost.
Odbytné 0 % 15 % vrací se státu 15 %  

Konkrétní podmínky poskytování dávek z penzijního připojištění upravují penzijní plány č. 2, 3 a 4

Doplňkové penzijní spoření

Výplata penze z doplňkového penzijního spoření

(smlouva začíná „02“)

Jaké máme druhy výplat?

 

1. Jednorázové vyrovnání

 •  Nárok na výplatu jednorázového vyrovnání vzniká po odspoření alespoň 60 měsíců a dovršení věku 60 let.
 • Příspěvky zaměstnavatele a výnosy ze smlouvy budou zdaněny 15 %.
 • Pro výplatu jednorázového vyrovnání je třeba zaslat vyplněný formulář s úředně ověřeným podpisem poštou na adresu NN Penzijní společnost, Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5.
 • Smlouva je ukončena k poslednímu dni měsíce následujícího po obdržení žádosti.
  Např. Žádost o výplatu obdržíme 5. února. Smlouva bude ukončena k 31. březnu. Finanční prostředky budou zaslány také k 31. březnu.

 

2. Starobní penze na dobu určenou ze všech prostředků / z části prostředků

Starobní penze na dobu určenou ze všech prostředků

 • O výplatu starobní penze na dobu určenou ze všech prostředků si mohu zažádat pouze v případě, že jsou splněny podmínky dovršení věku 60 let a odspoření alespoň 60 měsíců.
 • Minimální doba vyplácení starobní penze na dobu určenou ze všech prostředků jsou 3 roky a minimální měsíční částka vyplácené penze je 500 Kč.
 • V případě, že budete žádat o výplatu na dobu kratší než 10 let, budou zdaněny výnosy ze smlouvy 15 %. Příspěvek zaměstnavatele se nedaní.
 • Při vyplácení po dobu 10 let a více se nedaní příspěvky zaměstnavatele ani výnosy ze smlouvy.
 • Žádostí o výplatu starobní penze na určenou dobu ze všech prostředků je smlouva doplňkového penzijního spoření ukončena. Máte možnost si sjednat novou smlouvu a ve spoření nadále pokračovat. 
 • Pro výplatu starobní penze na dobu určenou ze všech prostředků je třeba zaslat vyplněný formulář s úředně ověřeným podpisem poštou na adresu NN Penzijní společnost, Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5. 
 • Finanční prostředky jsou zasílány k poslednímu dni měsíce následujícího po obdržení žádosti
  Např. Žádost o výplatu obdržíme 5. února. První splátku obdržíte na konci měsíce března. Ostatní splátky jsou zasílány vždy ke konci měsíce (při sjednání měsíční frekvence vyplácení).

Starobní penze na dobu určenou z části prostředků

 • O výplatu starobní penze na dobu určenou z části prostředků si můžete zažádat pouze v případě, že jsou splněny podmínky dovršení věku 60 let a odspoření alespoň 60 měsíců. 
 • Minimální doba vyplácení starobní penze na dobu určenou z části prostředků jsou 3 roky a minimální měsíční částka vyplácené penze je 500 Kč.
 • V případě, že budete žádat o výplatu na dobu kratší než 10 let, budou zdaněny výnosy ze smlouvy 15 %. Příspěvek zaměstnavatele se nedaní.
 • Při vyplácení po dobu 10 let a více se nedaní příspěvky zaměstnavatele ani výnosy ze smlouvy. 
 • Žádostí o výplatu starobní penze na určenou dobu z části prostředků Vaše smlouva není ukončena. Začínáme vyplácet zvolenou výplatu z části prostředků. Vaše smlouva je nadále aktivní a pokračujete ve spoření na téže smlouvě.
  Např. Na smlouvě je naspořeno celkem 500 000 Kč. Bude zažádáno o výplatu z 99 % naspořených finančních prostředků z celkové hodnoty smlouvy s dobou vyplácení 3 let.
  99 % z 500 000 Kč = 495 000 Kč, tj. částka, která bude převedena na výplatní podúčet, ze kterého budou zasílány pravidelné výplaty.
  1 % z 500 000 Kč = 5 000 Kč, tj. částka, která zůstane zaúčtovaná na spořícím účtu na aktivní smlouvě a je možné nadále pokračovat ve spoření. 
 • Pro výplatu starobní penze na dobu určenou z části prostředků je třeba zaslat vyplněný formulář s úředně ověřeným podpisem poštou na adresu NN Penzijní společnost, Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5. 
 • Finanční prostředky jsou zasílány k poslednímu dni měsíce následujícího po obdržení žádosti.
  Např. Žádost o výplatu obdržíme 5. února. První splátku obdržíte na konci měsíce března. Ostatní splátky jsou zasílány vždy ke konci měsíce (při sjednání měsíční frekvence vyplácení).

 

3. Invalidní penze na dobu určenou ze všech prostředků / z části prostředků

Invalidní penze na dobu určenou ze všech prostředků

 • O výplatu invalidní penze na dobu určenou ze všech prostředků si mohu zažádat pouze v případě, že jsou splněny podmínky odspořit 36 měsíců a přiznání 3. stupně invalidity. 
 • Minimální doba vyplácení invalidní penze na dobu určenou ze všech prostředků jsou 3 roky a minimální měsíční částka vyplácené penze je 500 Kč.
 • V případě, že budete žádat o výplatu na dobu kratší než 10 let, budou zdaněny výnosy ze smlouvy 15 %. Příspěvek zaměstnavatele se nedaní. 
 • Při vyplácení po dobu 10 let a více se nedaní příspěvky zaměstnavatele ani výnosy ze smlouvy.
 • Žádostí o výplatu invalidní penze na určenou dobu ze všech prostředků je smlouva doplňkového penzijního spoření ukončena. Máte možnost si sjednat novou smlouvu a ve spoření nadále pokračovat. 
 • Pro výplatu invalidní penze na dobu určenou ze všech prostředků je třeba zaslat vyplněný formulář s úředně ověřeným podpisem a potvrzení o přiznání invalidity 3. stupně z ČSSZ poštou na adresu NN Penzijní společnost, Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5.
 • Finanční prostředky jsou zasílány k poslednímu dni měsíce následujícího po obdržení žádosti
  Např. Žádost o výplatu obdržíme 5. února. První splátku obdržíte na konci měsíce března. Ostatní splátky jsou zasílány vždy ke konci měsíce (při sjednání měsíční frekvence vyplácení).

Invalidní penze na dobu určenou z části prostředků

 • O výplatu invalidní penze na dobu určenou z části prostředků si můžete zažádat pouze v případě, že jsou splněny podmínky odspořit 36 měsíců a přiznání 3. stupně invalidity.
 • Minimální doba vyplácení invalidní penze na dobu určenou z části prostředků jsou 3 roky a minimální měsíční částka vyplácené penze je 500 Kč.
 • V případě, že budete žádat o výplatu na dobu kratší než 10 let, budou zdaněny výnosy ze smlouvy 15 %. Příspěvek zaměstnavatele se nedaní.
 • Při vyplácení po dobu 10 let a více se nedaní příspěvky zaměstnavatele ani výnosy ze smlouvy. 
 • Žádostí o výplatu invalidní penze na určenou dobu z části prostředků Vaše smlouva není ukončena. Začínáme vyplácet zvolenou výplatu z části prostředků. Vaše smlouva je nadále aktivní a pokračujete ve spoření na téže smlouvě.
  Např. Na smlouvě je naspořeno celkem 500 000 Kč. Bude zažádáno o výplatu z 99 % naspořených finančních prostředků z celkové hodnoty smlouvy s dobou vyplácení 3 let.
  99 % z 500 000 Kč = 495 000 Kč, tj. částka, která bude převedena na výplatní podúčet, ze kterého budou zasílány pravidelné výplaty.
  1 % z 500 000 Kč = 5 000 Kč, tj. částka, která zůstane zaúčtovaná na spořícím účtu na aktivní smlouvě a je možné nadále pokračovat ve spoření. 
 • Pro výplatu invalidní penze na dobu určenou z části prostředků je třeba zaslat vyplněný formulář s úředně ověřeným podpisem a potvrzení o přiznání invalidity 3. stupně z ČSSZ poštou na adresu NN Penzijní společnost, Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5.
 • Finanční prostředky jsou zasílány k poslednímu dni měsíce následujícího po obdržení žádosti
  Např. Žádost o výplatu obdržíme 5. února. První splátku obdržíte na konci měsíce března. Ostatní splátky jsou zasílány vždy ke konci měsíce (při sjednání měsíční frekvence vyplácení).

 

4. Předdůchod

 • Předdůchod je pravidelně vyplácená penze, kterou účastník získává z vlastních prostředků naspořených v rámci doplňkového penzijního spoření.
  Stát po dobu vyplácení předdůchodu hradí zdravotní pojištění.
 • Nejdříve lze vstoupit do předdůchodu 5 let před věkovou hranicí potřebnou pro vznik nároku na řádný starobní důchod a minimální souvislá doba pobírání předdůchodu je 24 měsíců (2 roky).
 • Nezbytnou podmínkou je spořit po minimální dobu 60 měsíců (5 let).
 • Naspořená celková částka na smlouvě DPS musí být alespoň v takové výši, aby splňovala podmínku měsíční výše výplaty předdůchodu.  
  Minimální výše měsíční výplaty musí odpovídat hodnotě 30 % vyhlášené průměrné hrubé mzdy pro daný rok k datu přijetí žádosti. 
 • Je možné si zažádat o vyšší měsíční výplatu, v případě, kdy celková naspořená částka toto umožňuje.
 • Pokud na smlouvě není naspořena požadovaná částka, je možné vložit chybějící finanční prostředky na účet DPS i z jiných zdrojů a poté zažádat o vyplácení předdůchodu.
 • Čerpání předdůchodu není možné pozastavit ani zrušit.

Předdůchod ze všech prostředků

 

 • O výplatu předdůchodu ze všech prostředků si můžete zažádat pouze v případě, že jsou splněny podmínky, viz výše článek Předdůchod.
 • Minimální doba vyplácení předdůchodu ze všech prostředků je 24 měsíců.
 • V žádosti o výplatu předdůchodu ze všech prostředků se uvádí výše požadované výplaty.
  Celková naspořená částka musí pokrýt minimálně 24 měsíců vyplácení.
 • Budou zdaněny výnosy ze smlouvy 15 %. Příspěvek zaměstnavatele se nedaní.
 • Žádostí o výplatu předdůchodu ze všech prostředků je smlouva doplňkového penzijního spoření ukončena.
  Máte možnost si sjednat novou smlouvu a ve spoření nadále pokračovat. 
 • Pro výplatu předdůchodu ze všech prostředků je třeba zaslat vyplněný formulář s úředně ověřeným podpisem poštou na adresu NN Penzijní společnost, Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5.
 • Finanční prostředky jsou zasílány k poslednímu dni měsíce následujícího po obdržení žádosti
  Např. Žádost o výplatu obdržíme 5. února. První splátku obdržíte na konci měsíce března. Ostatní splátky jsou zasílány vždy ke konci měsíce (pouze měsíční frekvence vyplácení).
 

Předdůchod z části prostředků

 • O výplatu předdůchodu z části prostředků si můžete zažádat pouze v případě, že jsou splněny podmínky, viz výše článek Předdůchod.
 • Minimální doba vyplácení předdůchodu z části prostředků je 24 měsíců.
 • V žádosti o výplatu předdůchodu z části prostředků se uvádí výše požadované výplaty.
  Celková naspořená částka musí pokrýt minimálně 24 měsíců vyplácení.
 • Budou zdaněny výnosy ze smlouvy 15 %. Příspěvek zaměstnavatele se nedaní.
 • Žádostí o výplatu předdůchodu z části prostředků Vaše smlouva není ukončena.
  Začínáme vyplácet zvolenou výplatu z části prostředků. Vaše smlouva je nadále aktivní a pokračujete ve spoření na téže smlouvě.
 • Pro výplatu předdůchodu z části prostředků je třeba zaslat vyplněný formulář s úředně ověřeným podpisem poštou na adresu NN Penzijní společnost, Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5.
 • Finanční prostředky jsou zasílány k poslednímu dni měsíce následujícího po obdržení žádosti.
  Např. Žádost o výplatu obdržíme 5. února. První splátku obdržíte na konci měsíce března. Ostatní splátky jsou zasílány vždy ke konci měsíce (pouze měsíční frekvence vyplácení).

 

5.Jednorázové vyrovnání, nebo odbytné určené osobě / Dědictví

Jednorázové vyrovnání určené osobě

 • Nárok na výplatu jednorázového vyrovnání vzniká po splnění podmínek smlouvy, tj. alespoň 60 odspořených měsíců a dovršení věku 60 let účastníka smlouvy.
 • Pro výplatu jednorázového vyrovnání je třeba zaslat vyplněný formulář s úředně ověřeným podpisem poštou na adresu NN Penzijní společnost, Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5. K žádosti je nezbytné dodat úředně ověřenou kopii úmrtního listu a provést identifikaci.
 • V rámci výplaty jsou zdaněny 15 % výnosy ze smlouvy a příspěvek zaměstnavatele. 
 • Finanční prostředky jsou zaslány měsíc po doručení kompletní dokumentace.
  Např. Kompletní dokumentaci obdržíme 5. února. Finanční prostředky zašleme 5. března.
Jednorázové vyrovnání dědici
 • Nárok na výplatu jednorázového vyrovnání vzniká po splnění podmínek smlouvy, tj. alespoň 60 odspořených měsíců
  a dovršení věku 60 let účastníka smlouvy.
 • Pro výplatu jednorázového vyrovnání je třeba zaslat vyplněný formulář s úředně ověřeným podpisem poštou na adresu NN Penzijní společnost, Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5. K žádosti je nezbytné dodat Usnesení o dědickém řízení a provést identifikaci.
 • Příspěvky zaměstnavatele a výnosy ze smlouvy nejsou zdaněny.
 • Finanční prostředky jsou zaslány měsíc po doručení kompletní dokumentace.
  Např. Kompletní dokumentaci obdržíme 5. února. Finanční prostředky zašleme 5. března.
Odbytné určené osobě

 

 • Nárok na výplatu odbytného vzniká při nesplnění podmínek, tj. není odspořeno alespoň 60 měsíců
  a není dosažený věk 60 let účastníka smlouvy. 
 • V rámci výplaty nejsou vyplaceny státní příspěvky. Příspěvky zaměstnavatele a výnosy ze smlouvy jsou zdaněny 15 %. 
 • Pro výplatu odbytného je třeba zaslat vyplněný formulář s úředně ověřeným podpisem poštou na adresu NN Penzijní společnost, Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5. K žádosti je nezbytné dodat úředně ověřenou kopii úmrtního listu a provést identifikaci.
 • Finanční prostředky jsou zaslány měsíc po doručení kompletní dokumentace.
  Např. Kompletní dokumenty obdržíme 5. února. Finanční prostředky vyplatíme 5. března.
Odbytné dědici
 • Nárok na výplatu odbytného vzniká při nesplnění podmínek, tj. není odspořeno alespoň 60 měsíců
  a není dosažený věk 60 let účastníka smlouvy. 
 • V rámci výplaty nejsou vyplaceny státní příspěvky. Příspěvky zaměstnavatele a výnosy ze smlouvy se nedaní.
 • Pro výplatu odbytného je třeba zaslat vyplněný formulář s úředně ověřeným podpisem poštou na adresu NN Penzijní společnost, Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5. K žádosti je nezbytné dodat Usnesení o dědickém řízení a provést identifikaci.
 • Úhradu nákladů spojených nejen s léčbou, ale také s nesplaceným úvěrem
  či ztrátou zaměstnání v případě vážného úrazu nebo invalidity

 

6. Odbytné / Ukončení smlouvy bez nároku na výplatu

Odbytné

 • Nárok na výplatu odbytného vzniká po odspoření alespoň 24 měsíců.
 • Jedná se o předčasné ukončení smlouvy, kde nejsou dodrženy podmínky smlouvy pro řádný nárok na výplatu včetně státních příspěvků.
 • V případě předčasného ukončení smlouvy Vám nebudou vyplaceny státní příspěvky. Příspěvky zaměstnavatele a výnosy ze smlouvy Vám budou daněny 15 %. V případě, že jste uplatňoval/a daňové odpočty, vznikne Vám povinnost jejich zpětného dodanění za posledních 10 let.
 • Pro výplatu odbytného je třeba zaslat vyplněný formulář s úředně ověřeným podpisem poštou na adresu NN Penzijní společnost, Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5.
 • Smlouva je ukončena k poslednímu dni měsíce následujícího po obdržení žádosti.
  Např. Žádost o výplatu obdržíme 5. února. Smlouva bude ukončena k 31. březnu. Finanční prostředky budou zaslány k 30. dubnu.

Ukončení smlouvy bez nároku na výplatu

 • V případě, že ukončíte smlouvu před splněním podmínek pro nárok na výplatu odbytného, nebudou ze smlouvy vyplaceny finanční prostředky.
 • Pro ukončení smlouvy je třeba zaslat vyplněný formulář s vlastnoručním podpisem poštou na adresu NN Penzijní společnost, Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5.
 • Dvouměsíční výpovědní lhůta běží od 1. dne následujícího měsíce po obdržení žádosti.
  Např. Žádost o výplatu obdržíme 5. února. Smlouva bude ukončena k 31. březnu.


Danění výplat doplňkového penzijního spoření

Zvolená dávka Příspěvky účastníka Příspěvky zaměstnavatele Státní příspěvky Výnosy Poznámka
 
Starobní penze s dobou vyplácení min 10 let 0 % 0% 0% 0%  
Starobní penze s dobou vyplácení kratší než 10 let 0 % 0 % 0 % 15 %  
Jednorázové vyrovnání 0 % 15 % 0 % 15 %  
Invalidní penze s dobou vyplácení min 10 let 0 % 0 % 0 % 0 %  
Invalidní penze s dobou vyplácení kratší než 10 let 0 % 0 % 0 % 15 %  
Předdůchod 0 % 0 % 0 % 15 %  
Jednorázové vyrovnání určené osobě 0 % 15 % 0 % 15 %  
Odbytné určené osobě 0 % 15 % vrací se státu 15 %  
Dědictví – jednorázové vyrovnání 0 % - 0 % - Penzijní společnost vyplácí finanční prostředky nedaněné. Dědic finanční prostředky daní sám, pokud mu vzniká povinnost.
Dědictví – odbytné 0 % - vrací se státu - Penzijní společnost vyplácí finanční prostředky nedaněné. Dědic finanční prostředky daní sám, pokud mu vzniká povinnost.
Odbytné 0 % 15 % vrací se státu 15 %