Přeskočit na: Obsah

Vážné zdravotní následky

Hlášení pojistné události

Vážné zdravotní následky

Jak postupovat při uplatnění nároku v případě pojistné události s vážným zdravotním následkem?

Co je třeba udělat?

Vyplňte formulář:

Oznámení pojistné události s vážným zdravotním následkem
  • Formulář podepište.
  • Podpis nechte úředně ověřit.
  • Přiložte veškerou zdravotnickou dokumentaci, zejména tu, ve které je uvedena diagnóza závažného onemocnění (např. fotokopie propouštěcí zprávy z hospitalizace, zprávy odborného lékaře, vyšetření z histologie apod.).
  • Zašlete vše na adresu NN Životní pojišťovna, Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5.

Jak budeme postupovat po nahlášení závažného onemocnění?

  • Ověříme váš nárok v souladu s pojistnými podmínkami.
  • Můžeme si vyžádat doplňující informace od vás, vašeho ošetřujícího lékaře nebo dalšího subjektu (např. spolky, asociace, orgány státní správy apod.).
  • Budeme vás informovat o výsledku šetření dopisem.
  • Pokud budeme moci poskytnout pojistné plnění, zašleme jej na váš účet nebo adresu do 15 dnů ode dne ukončení šetření, resp. od zaslání výše uvedené korespondence.

Nejčastější otázky a odpovědi
 

Více informací

Rádi vám poradíme
a zodpovíme vaše dotazy.