Přeskočit na: Obsah

16.12.2016

Vyšší daňové výhody u životního pojištění, penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření od roku 2017

S účinností od 1. 1. 2017 se zvyšují daňové úlevy u životního pojištění a produktů třetího důchodového pilíře. Vyplatí se vám proto nastavit platby tak, abyste příští rok maximálně využili daňového zvýhodnění.

Životní pojištění

Máte-li uzavřenou smlouvu životního pojištění, která splňuje podmínky pro daňovou odečitatelnost, za rok 2017 si od základu daně budete moci odečíst až 24 000 Kč (dosud byl limit poloviční – 12 000 Kč), a to i při uzavření více smluv.
Podmínky pro daňovou odečitatelnost jsou následující:

  • Pojistník (ten, kdo smlouvu uzavírá a platí) je zároveň i pojištěným.
  • Pojistné plnění bude vyplaceno nejdříve po uplynutí 60 kalendářních měsíců od sjednání smlouvy a zároveň nejdříve v roce, kdy pojištěný dosáhne 60 let.
  • Smlouva neumožňuje průběžný výběr prostředků (tzv. mimořádné výběry).

Penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření

Jak získat v roce 2017 maximální možný státní příspěvek a uplatnit daňové úlevy v plné výši u spoření na důchod? Místo dosavadních 2 000 Kč bude od nového roku nejvýhodnější platit účastnický příspěvek ve výši 3 000 Kč měsíčně, tj. 36 000 Kč ročně. Ti z vás, kteří chtějí využívat výhod doplňkového penzijního spoření nebo penzijního připojištění naplno, by měli v souladu s tím od ledna 2017 navýšit trvalý příkaz pro platby účastnických příspěvků. V následujícím kalendářním roce totiž dojde ke zvýšení daňově odečitatelné částky z 12 000 Kč na 24 000 Kč ročně. Až do této výše bude možné z daňového základu odečíst tu část účastnických příspěvků, která v jednotlivých kalendářních měsících převýší hranici 1 000 Kč.

Přehled státních příspěvků a možného daňového zvýhodnění v rámci doplňkového penzijního spoření platný od 1. 1. 2017:

Příspěvek účastníka (měsíčně) 100 300 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000
Státní příspěvek (ročně) 0 1 080 1 560 2 760 2 760 2 760 2 760 2 760
Daňová úspora (ročně) 900 1 800 2 700 3 600

Více informací najdete na: https://www.nn.cz/poradna/penzijni-produkty-dane/jak-ziskat-maximalni-danovy-odpocet.html

Daňových výhod je dobré využít
Zvýšení daňových výhod u životního pojištění, penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření od roku 2017 je velmi pozitivní, je dobré jich beze zbytku využít.