Přeskočit na: Obsah

Dokumenty

NN Blue

Dokumenty k produktu NN Blue

Všeobecné pojistné podmínky
Sdělení klíčových informací při změně smlouvy
Informační list pro zájemce o investiční životní pojištění
Zdravotní dotazník a prohlášení

Změny smlouvy

Žádost o přidání či odebrání pojištěného
Žádost o změnu rozsahu pojištění
Žádost o změnu osobních/kontaktních údajů účastníků pojištění
Žádost o změnu pojistníka
Žádost o změnu parametrů smlouvy
Ověření k pojistné smlouvě – Způsobilost k zákonnému zastoupení pojištěného
Žádost o změnu investiční části pojistné smlouvy
Žádost pojistníka o mimořádný výběr / zrušení daňových výhod

Veřejné přísliby

Započtení čekacích dob již uplynulých u předchozího připojištění obdobného typu
Připojištění hospitalizace – posuzování škodných událostí
Posuzování škodných událostí v souvislosti s teroristickým činem

Hlášení pojistné události

Oznámení pojistné události následkem úrazu
Oznámení pojistné události – pracovní neschopnost, hospitalizace, ošetřování dítěte

Tento formulář je určen pro následující typy pojistných událostí: * Pracovní neschopnost z důvodu úrazu nebo nemoci * Hospitalizace z důvodu úrazu nebo nemoci * Ošetřování dítěte Škodné události je třeba hlásit bez zbytečného odkladu.

Oznámení pojistné události s vážným zdravotním následkem
Oznámení pojistné události – úmrtí

Ostatní formuláře

Žádost o přiřazení platby
Žádost o plnění při dožití
Oznámení o odstoupení pojistníka od pojistné smlouvy
Doplnění identifikace
Žádost o ukončení pojistné smlouvy

Ostatní dokumenty

Podmínky poskytování a používání elektronických služeb NN Blue Online
Diagnózy rozhodující pro přiznání plnění za invaliditu 1., 2. a 3. stupně
Výjimka z plnění pracovní neschopnosti

Pro klienty NN Blue

Klientský portál NN Blue

Chci mít přehled a kontrolu.

Přihlásit se

Více informací

Rádi vám poradíme
a zodpovíme vaše dotazy.