Přeskočit na: Obsah

Hospitalizace nebo pracovní neschopnost

Otázky a odpovědi

Dokdy musím nahlásit pracovní neschopnost?

Nejpozději do 28 dnů trvání pracovní neschopnosti, pokud to váš zdravotní stav umožňuje.

Jaké je pojistné krytí v době čekací lhůty?

V době čekací lhůty kryje pojišťovna pouze nahodilé úrazy a nikoliv onemocnění. Čekací lhůty se počítají ode dne počátku pojištění. Při zvýšení pojistné částky se čekací lhůty vztahují na navýšenou pojistnou částku, a to ode dne akceptace tohoto navýšení pojišťovnou. Čekací lhůty jsou dány zákonem.

Co mám dělat, pokud chci získávat pojistné plnění již v průběhu pracovní neschopnosti?

Při dlouhodobé pracovní neschopnosti (nejméně 1 měsíc) máte možnost požádat o zálohu na pojistné plnění (stačí napsat žádost volnou formou) a doložit výše uvedené podklady.

Kolik dnů dostanu proplaceno při pracovní neschopnosti, která trvá např. 100 dnů?

Protože se jedná o připojištění „pracovní neschopnosti od 29. dne“, je z uvedené doby vždy odečítáno 28 dnů, tj. proplatíme vám 72 dnů.