Jděte přímo na: Obsah

Invalidita

Otázky a odpovědi

Poskytují připojištění invalidit a zproštění od placení pojistná krytí pro případ úrazu nebo i nemoci?

Všechny typy pojištění poskytují plnění jak v případě úrazu, tak i nemoci. Pro poskytnutí plnění v případě nemoci musí být splněny příslušné výše uvedené čekací lhůty.

Jaký je rozdíl mezi rozhodnutím Okresní správy sociálního zabezpečení (příp. Pražské správy sociálního zabezpečení) a České správy sociálního zabezpečení?

Okresní správa sociálního zabezpečení přiznává invaliditu příslušného stupně (1., 2 nebo 3.) a Česká správa sociálního zabezpečení stanovuje výši invalidního důchodu, který Vám má být vyplácen.

Jak klesá pojistná částka, pokud mám sjednáno pojištění s klesající pojistnou částkou?

Pojistná částka klesá lineárně, každý pojistný rok o jednu n-tinu („n" vyjadřuje počet let pojistné doby). Pokud je např. sjednáno pojištění na 10 let s pojistnou částkou 1 000 000  Kč, klesá pojistná částka každý rok o 100 000 Kč.

Poskytují připojištění invalidit a zproštění od placení pojistná krytí pro případ úrazu nebo i nemoci?

Všechny typy pojištění poskytují plnění jak v případě úrazu, tak i nemoci. Pro poskytnutí plnění v případě nemoci musí být splněny příslušné výše uvedené čekací lhůty.