přednostka Ústavu veřejného zdravotnictví a medicínského práva 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, předsedkyně Společnosti medicínského práva

Zoltán Sipos - Obchodný riaditeľMUDr. Mgr. Jolana Těšinová, Ph.D. je absolventkou Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V letech 1999–2005 působila jako ředitelka právního odboru na Ministerstvu, poté mezi lety 2006–2008 byla asistentem Školy veřejného zdravotnictví IPVZ. Na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze pracuje od roku 2007, přičemž v roce 2009 se stala přednostkou Ústavu veřejného zdravotnictví a medicínského práva 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. MUDr. Mgr. Jolana Těšinová, Ph.D. se aktivně věnuje vzdělávací, konzultační a publikační činnosti zejména v oblasti medicínského práva. Je členkou Etické komise Ministerstva zdravotnictví a hlavní pracovní skupiny pro tvorbu metodiku odškodňování újem na zdraví po nabytí účinnosti nového občanského zákoníku.