Společenská odpovědnost a charita () Přidat do oblíbených

Společenská odpovědnost

Naše veřejně prospěšné projekty a charita

Společenská odpovědnost NN v roce 2020

Pomoc v době koronavirové pandemie

Přestože se NN v oblasti společenské odpovědnosti zaměřujeme především na finanční vzdělávání a zmírňování finanční tísně mládeže ve věku 10–25 let, při vypuknutí koronavirové pandemie jsme naši pozornost upřeli na nejohroženější skupinu obyvatel – naše seniory.

Jako firma jsme:

 • věnovali švadlenkám šijícím nezištně roušky pro veřejnost celkem 300 metrů látky a nití,
 • darovali nadaci Krása pomoci přes 300 000 Kč, a to i díky sbírce našich zaměstnanců,
 • věnovali nadačnímu fondu IT People společnosti Mironet 34 firemních počítačů na podporu dětí školního věku, které si nemohly dovolit techniku na online školní výuku.


Zaměstnanci NN spojili síly a věnovali svou energii a peníze dobrým věcem

 • Zapojili se do výzvy Hledáme šičky/šiče roušek a během měsíce ušili více jak 600 ks roušek, které jsme dále rozvezli do domovů pro seniory a Asociaci poskytovatelů sociálních služeb ČR v Táboře.
 • Každý z našich zaměstnanců mohl finančně přispět nadaci Krása pomoci převodem bodů ze svého benefitního programu Cafeterie. Celkem se vybralo 103 65 Kč. Vedení společnosti tuto sumu zdvojnásobilo na výsledný finanční dar ve výši 207 330 Kč.
 • Kolegové z NN IT HUB se rozhodli připojit k české 3D tiskařské komunitě a v rámci projektu společnosti Prusa Research vytiskli 170 ks ochranných štítů, které zkompletovali a následně rozvezli do domovů pro seniory, LDN a Armádě spásy.
 • Ve spolupráci s nadací Krása pomoci jsme se díky našim ochotným zaměstnancům zapojili do kompletace balíčků potřeb pro seniory s jejich následným rozvozem.
 • Online pohlednice od našich zaměstnanců a jejich dětí udělaly radost 256 seniorům uzavřeným v karanténě v domovech důchodců. Rozveselili je originální fotografie i vlastnoruční kresby dětí.
 • V rámci zaměstnanecké sbírky elektroniky pro podporu komunikace se vybralo 6 tabletů, 3 reproduktory a 1 powerbanka, které udělaly radost babičkám a dědečkům z domovů pro seniory v Olomouci, Opavy a Žďáru nad Sázavou.
 • Zaměstnanci se zúčastnili dvou charitativních běhů – Virtual Charity NN Night Run a Neon Run, díky kterým nadace Krása pomoci a Pomozte dětem získaly na svůj dobročinný provoz 340 000 Kč.
 • 30 domovům pro seniory v rámci celé ČR jsme v červnu předali celkem 14 300 kusů oranžových tulipánů jako výraz našeho poděkování klientům a zaměstnancům za jejich trpělivost a odhodlání, se kterými se poprali s dlouhodobou karanténou.

Dlouhodobá strategie CSR aktivit společnosti

V oblasti společenské odpovědnosti NN ČR nadále pokračuje v globálním CSR programu NN Group „Na budoucnosti záleží“ (Future Matters). Program, jehož hlavní cílovou skupinou je mládež ve věku 10–25 let, se zaměřuje na tři stěžejní oblasti: finanční vzdělávání, podporu ekonomických příležitostí a zmírňování finanční tísně. Naše aktivity stavíme na spolupráci s českou pobočkou mezinárodní organizace Junior AchievementYourchance o.p.s.

Zvyšování finanční gramotnosti

Naše podpora lidí ve zvyšování jejich finanční gramotnosti a finančního sebevědomí, jim pomáhá vytvářet bezpečnou a stabilní finanční budoucnost. Naše aktivity se primárně zaměřují na ty mladší, v jejichž věku se nejlépe rozvíjejí dobré finanční návyky.

Vytváření ekonomických příležitostí

Nabízením stáží, stipendií, trainee programů a mentorování umožňujeme mladým rozvinout a zvýšit jejich potenciál na trhu práce. Pro nás je důležité podporovat je v tom, v čem jsou dobří a co dobře uplatní na pracovním trhu. Tento rok díky stipendiu NN Group Future Matters Scholarship ve výši 5 000 EUR bude od září 2020 pokračovat student Filip Holubovský z Prahy v magisterském studiu ekonomie na Tilburg univerzitě v Holandsku. Navazuje tímto na trojici studentek, která získala stejné stipendium vloni.

Snižování finanční tísně

Prostřednictvím fundraisingu, dárcovských programů a partnerství s místními charitativními organizacemi podporujeme rodiny s dětmi, které žijí v náročných finančních podmínkách a zlepšujeme tak jejich vyhlídky do budoucna.

Spolupráce s Junior Achievement v ČR

NN Group od roku 2015 aktivně spolupracuje s organizací Junior Achievement (JA), která působí rovněž v ČR a zaměřuje se na přípravu mladých lidí na budoucí pracovní uplatnění. Českou kancelář Junior Achievement založil v roce 1992 samotný Tomáš J. Baťa. Vzdělávací programy Junior Achievement v ČR od té doby absolvovalo více než 300 tisíc dětí a studentů. NN pojišťovna a penzijní společnost s JA v Česku spolupracuje na těchto projektech:

Innovation Camp

Jednodenní event pro cca 80 studentů středních škol. Studenti zde v malých týmech a pod vedením mentora z řad našich zaměstnanců zpracovávají podnikatelský projekt, který musí mít jasný sociální přesah a řeší konkrétní problém společnosti.

Social Innovation Relay

Projektové týmy z přihlášených škol řeší vlastní projekt podnikání se sociálním přesahem a naši mentoři je v průběhu celého procesu podporují a vybavují potřebnými znalostmi. O vítězi rozhoduje odborná porota se zastoupením zaměstnanců NN.

Spolupráce s Yourchance, o.p.s.

Od roku 2018 podporujeme aktivity organizace Yourchance, o.p.s., která se v České republice zaměřuje na prosazování potřebných změn v oblastech:

 • výuky finanční gramotnosti,
 • integrace mladých dospělých opouštějících instituce náhradní rodinné výchovy,
 • principů podnikání a rozvoje podnikavosti žáků základních a středních škol.

Pro edukaci a lepší přípravu mladých lidí do ekonomického i osobního života podporujeme projekty: Finanční gramotnost do školZačni správněPodnikavost.

Další z prestižních iniciativ, na které se yourchance spolupodílí je organizace světového týdne vzdělávání o penězích a finanční gramotnosti Global Money Week, který probíhá ve 169 zemích světa a v Česku se ho pravidelně účastní stovky škol, dětských domovů i knihoven.