Společenská odpovědnost a charita () Přidat do oblíbených

Společenská odpovědnost

Naše veřejně prospěšné projekty a charita

Společenská odpovědnost v roce 2017

V oblasti společenské odpovědnosti NN ČR v roce 2017 pokračuje v globálním CSR programu „Na budoucnosti záleží“ (Future Matters). Program, jehož hlavní cílovou skupinou je mládež ve věku 10–25 let, se zaměřuje na tři stěžejní oblasti: finanční vzdělávání, podporu ekonomických příležitostí a zmírňování finanční tísně.

Spolupráce NN s Junior Achievement Czech

Zejména s ohledem na první dva cíle navázala NN Group už v roce 2015 spolupráci s organizací Junior Achievement, která působí rovněž v ČR a zaměřuje se na přípravu mladých lidí na budoucí pracovní uplatnění. V roce 2016 tak NN už podruhé spojila s JA Czech síly, aby společně podpořily studenty středních škol v sociálních inovacích, a to konkrétně prostřednictvím projektu Social Innovation Relay (SIR). V průběhu března a dubna 2016 studenti pod vedením mentorů z NN rozpracovávali 20 předem vybraných sociálně inovativních projektů do podnikatelského záměru. Do projektu se přihlásilo 36 týmů z 22 středních škol z Čech a Moravy. Vítězem národního kola se nakonec stali studenti z Gymnázia Stříbro se svým návrhem relaxačního a aktivně-zábavního parku pro seniory (RAZ senior park).

V dubnu 2017 NN ČR spolu s JA Czech zorganizovala další ročník soutěže pro studenty středních škol – Innovation Camp 2017. Smyslem akce je propojit svět školy se světem reálného byznysu a umožnit studentům středních škol vyzkoušet si tzv. měkké dovednosti. Kolegové z NN koučovali tří až pětičlenné týmy, které měly za úkol vymyslet a odprezentovat před porotou inovativní nápad na podnikání se sociálním rozměrem na téma: Mladí mladým dávají šanci na lepší život. Vítězem se stal projekt Stop šikaně, který navrhl mobilní aplikaci, prostřednictvím které by mohly oběti šikany anonymně sdílet své příběhy s ostatními, navzájem si pomáhat a zajistit včasné informování škol.

NN Future Matters stipendium

V rámci globálního programu „NN Future Matters Scholarship“ získala v červenci 2016 stipendium na studium v Nizozemsku poprvé v historii Češka, Kristýna Matoulková. Ta se ocitla mezi 14 úspěšnými žadateli z celkem deseti zemí Evropy, kteří finance na studium ve výši 5 000 eur získali. Program se zaměřuje na studenty ze slabších sociálních vrstev a upřednostňuje žadatele, jejichž rodiče nemají vysokoškolský titul. Úspěšným žadatelům je k dispozici mentor z centrály NN Group, kterou během svého studia také několikrát navštíví. Program pokračuje i v roce 2017, přičemž stipendium opět obdrží vybraný student z České republiky.

NN Night Run 2016/2017

V rámci podpory zdraveného životního stylu se v srpnu 2016 NN stala generálním partnerem série zážitkových běhů Night Run. Po prvním zářijovém běhu v Praze pod záštitou primátorky Adriany Krnáčové následovaly běhy v Českých Budějovicích a v Olomouci. Dalších pět běhů se uskuteční v roce 2017, a to konkrétně v Ostravě, Hradci Králové, Brně, Mostu a Plzni. Celé série se dle odhadů zúčastní více než 40 tisíc běžců a fanoušků. NN coby generální partner nabízí účastníkům jednotlivých běhů také bohatý doprovodný program. Ve stanu NN jsou pro běžce i veřejnost připraveny zdravé, čerstvé šťávy, konzultace s fyzioterapeuty, finanční poradci, ale také fotokoutek a další oblíbené aktivity pro děti.

Péče o zaměstnance

I v roce 2017 jsme zaměstnancům nabídli různé možnosti rozvoje, ať už prostřednictvím odborných kurzů pořádanými kolegy, anebo skrze školení s externími lektory. V rámci podpory vyváženosti pracovního a osobního života nabízíme i nadále zaměstnancům den placeného volna na vlastní svatbu nebo při doprovodu prvňáčka do školy, pět dnů pro otce při narození potomka, ale i dva dny pro individuální rozvoj, jež zaměstnanci mohou věnovat libovolnému kurzu nebo aktivitě, která je zajímá.

Další aktivity

Stejně jako v minulosti se i letos zaměstnanci zapojili do dobrovolnické činnosti, a to nejvíce v rámci naší dlouholeté spolupráce s Letohrádkem Vendula, který zaměstnává osoby s různými formami postižení a jejž využíváme i jako dodavatele občerstvení pro firemní akce.

Péče o životní prostředí

Budova, v níž sídlí naše společnost, je držitelem hodnocení „excellent“ v rámci mezinárodní certifikace BREEAM. Tato skutečnost potvrzuje energetickou úspornost budovy a její dlouhodobou udržitelnost. Vedle nízkých provozních nákladů nabízí také jistotu kvalitního a bezpečného pracovního prostředí. Hodnocení probíhá v devíti kategoriích, jako jsou použité materiály, energetická náročnost, hospodaření s vodou apod.

Ohleduplnost k životnímu prostředí je dlouhodobě jedním z významných kritérií výběru našich dodavatelů a výrobců zboží. Použité věci, jako jsou nábytek apod., odvážíme k ekologické likvidaci, doložitelnou certifikáty. V kuchyňkách mají zaměstnanci k dispozici dostatek nádobí, čímž prakticky odpadá nutnost používat plastové kelímky na jedno použití. A až na výjimky nepoužíváme balenou vodu. Recyklace odpadu tvoří přirozenou součást naší činnosti, příslušné nádoby jsou k dispozici ve všech patrech budovy.