Přeskočit na: Obsah

Investiční životní pojištění

Připravili jsme pro vás informace které vás zajímají v souvislosti s koronavirem.

Vycházíme z toho, na co se v těchto dnech nejčastěji ptáte svých poradců i odborníků NN na bezplatné klientské lince nebo e-mailu.

životní pojištění, které kryje hlavní zdravotní rizika a prostřednictvím kterého je možné investovat

 

Co kryje životní pojištění v souvislosti s koronavirem

Mám v rámci mého životního pojištění nebo připojištění kryté i onemocnění způsobené koronavirem?

Ano, na onemocnění koronavirem, tj. na potvrzení této diagnózy lékařem, se nevztahují žádné výluky. Ze všech vámi sjednaných připojištění, včetně pracovní neschopnosti, hospitalizace nebo vážnějších následků, je tedy při diagnóze onemocnění poskytnuto pojistné plnění.

Vztahuje se pojištění – zejména hospitalizace nebo pracovní neschopnost – i na karanténu?

Důvodem pro pojistné plnění je vždy až určitá diagnóza. Pojištění se tedy nevztahuje na případy, kdy příčinou není diagnostikované onemocnění, ale jde jen o preventivní opatření. Příkladem je uvalení karantény na území, kde pojištěný pobývá, i když sám nemocný není. V této situaci bychom pojistné plnění poskytnout nemohli, protože se nejedná o nemoc, ale výhradně o prevenci potenciálního šíření nemoci v obyvatelstvu.

V případě, že je klientovi po dobu povinné 14denní karantény (uvalené dle mimořádného opatření orgánů veřejné moci po dobu nouzového stavu) diagnostikováno onemocnění COVID-19, pojišťovna bude postupovat ve prospěch klienta a za datum stanovení diagnózy u připojištění pracovní neschopnosti bude považováno datum počátku této 14denní karantény. NN Životní pojišťovna N.V., pobočka pro Českou republiku si vyhrazuje změnit postup v případě změny pravidel mimořádných opatření vydaných orgány veřejné moci.

Mám sjednané připojištění závažných onemocnění. Vztahuje se i na onemocnění COVID-19?

U připojištění závažných onemocnění nevzniká nárok samotným diagnostikováním nemoci COVID-19. U většiny populace má totiž toto onemocnění naštěstí relativně mírný průběh.

Nárok na pojistné plnění z připojištění závažných onemocnění by ale samozřejmě vznikl, pokud by se onemocnění způsobené tímto koronavirem rozvinulo do některého ze závažných onemocnění nebo zdravotních následků definovaných v pojistných podmínkách (např. plicní fibróza).


 

Investiční složka životního pojištění

Jak jsou na tom teď fondy, do kterých moje investiční životní pojištění investuje? Co mám dělat?

Našim klientům teď doporučujeme především zachovat klidnou hlavu a vyčkávat.
V souvislosti s aktuální situací ohledně pandemie koronaviru dochází nyní k poklesu výnosu fondů celosvětově. Akciové trhy totiž na současnou situaci zareagovaly poklesem, který má vliv i na výkonnost portfolia investičního životního pojištění.

S tím, jak po světě roste množství osob infikovaných koronavirem, vzrůstá také tlak na kapitálové trhy. Vlády napříč zeměmi ale přijímají opatření, aby ochromenou ekonomiku podpořily. Budou tato opatření fungovat? A jak dlouho zůstanou v platnosti? Právě nejistota, kterou tyto a podobné otázky vyvolávají, se promítá do zvýšené kolísavosti trhů. Pozitivní zprávou je, že situace v Číně, kde nákaza vypukla jako první, se začíná rychle dostávat do normálu. Většina obyvatel se tam už vrátila do práce a podniky jsou díky tomu opět v provozu.

Obecně platí, že v dobách zvýšené nejistoty by měli investoři více než kdy jindy zůstat klidní. Zprávy ohledně koronaviru a jeho šíření na nás útočí ze všech stran, zdá se proto být obtížné nepanikařit. Proto se domníváme, že se i akciové trhy soustředí spíše na negativní zprávy o očekávaném šíření koronaviru než na nové zprávy o zavedení podpůrných opatření pro celosvětovou ekonomiku ze strany centrálních bank a vlád. Tato podpůrná ekonomická opatření přitom nemají v naší historii obdoby. Ať už se jedná o centrální banky, které snižují úrokové sazby nebo jinak uvolňují svou měnovou politiku, či vlády, které zavádějí řadu pomocných opatření a zdají se být víc než ochotné přistoupit k dalším krokům na podporu ekonomiky.

Co by znamenalo, pokud bych investiční životní pojištění teď zrušil/a?

Předčasné zrušení smlouvy je pro klienta vždy nevýhodné. Aktuální pokles výkonnosti navíc znamená, že budou podílové jednotky při vypovězení smlouvy oceněny pro odkup zrovna v době, kdy se jejich hodnota razantně snížila. Tomu bude odpovídat výše odkupného – dostali byste tedy nejspíš méně peněz. Navíc ale v tomto případě také ztrácíte pojistnou ochranu pro případ nenadálých událostí, jako může být například i nákaza koronavirem.

Případné předčasné zrušení smlouvy, prosím, ještě důkladně zvažte i s ohledem na nutnost dodanění všech částek, které jste si uplatnili jako daňový odpočet – a to za 10 let nazpět. Dále je také nutné dodanit případné příspěvky zaměstnavatele poskytnuté po 1. lednu 2015, opět až 10 let nazpět.


 

Řešení pojistných událostí

Jak mám nahlásit pojistnou událost, když za stávající situace nechci chodit na poštu?

Pojistnou událost nahlásíte velmi jednoduše i z bezpečí vašeho domova přes naše webové stránky: https://pojistovna.nn.cz/pro-klienty/jak-nahlasit-pojistnou-udalost/, pro klienty NN Blue: https://pojistovna.nn.cz/pro-klienty-nn-blue/pojistna-udalost/.

Stačí když vám potřebné dokumenty naskenuji?

Ano, příslušný formulář, dle typu pojistné události, můžete vyplnit přímo v počítači. Následně jej vytiskněte, podepište, naskenujete do formátu PDF a spolu se všemi vyžadovanými přílohami a identifikací vás a vaší pojistné smlouvy zašlete e-mailem na adresu: hlaseni_pu@nn.cz, pro klienty NN Blue obchod@nnblue.cz , nebo online přes Klientský portál NN.

V rámci řešení pojistné události mám doložit lékařské zprávy. K lékaři teď ale nechci/nemůžu. Co mám dělat?

Uvědomujeme si, že v současné době může být složité získat od lékaře všechny potřebné dokumenty. Navíc rozhodně nechceme naše klienty vystavovat zbytečnému riziku. Požádejte proto svého lékaře telefonicky nebo e-mailem o zaslání naskenovaných dokumentů, které nám následně zašlete v rámci hlášení pojistné události e-mailem nebo online přes Klientský portál, vizte výše. V případě, že se vám tímto způsobem nepodaří získat požadovanou dokumentaci, kontaktujte nás prosím. Budeme se snažit najít společně řešení pro váš případ.


 
Kontakty

Z rozhodnutí vlády bohužel musíme mít uzavřena všechna naše kontaktní místa až do odvolání. Nadále vám ale rádi pomůžeme alespoň na dálku!

V případě potřeby kontaktujte prosím nejlépe přímo svého poradce.
Dále můžete využít klientské linky 244 090 800, která je Vám k dispozici každý pracovní den od 8:00 do 18:00, nebo e-mailu dotazy@nn.cz.

Věříme, že se brzy opět setkáme a přejeme vám pevné zdraví!
Protože na vás záleží
Vaše NN