Přeskočit na: Obsah

Hospitalizace nebo pracovní neschopnost

Hlášení pojistné události

Pracovní neschopnost, hospitalizace a ošetřování dítěte

Jak postupovat při uplatnění nároku v případě pracovní neschopnosti, hospitalizace a ošetřování dítěte.

Pojistné plnění lze získat z následujících připojištění:

  • Pracovní neschopnost
  • Hospitalizace
  • Ošetřování dítěte

Co je třeba udělat?

Vyplnit formulář:

Oznámení pojistné události – pracovní neschopnost, hospitalizace, ošetřování dítěte

Tento formulář je určen pro následující typy pojistných událostí: * Pracovní neschopnost z důvodu úrazu nebo nemoci * Hospitalizace z důvodu úrazu nebo nemoci * Ošetřování dítěte Škodné události je třeba hlásit bez zbytečného odkladu.

A následně dodat potřebné podklady u jednotlivých druhů pojistných událostí:

Pracovní neschopnost

Při zjištění pracovní neschopnosti vyplňte kompletně tento formulář a bez zbytečného odkladu zašlete se všemi níže uvedenými podklady na adresu pojišťovny Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5.

  • Kopie lékařských zpráv z průběhu léčení v pracovní neschopnosti
  • Dále pak jednou za měsíc aktuální lékařské zprávy z poslední kontroly

Při pracovní neschopnosti dlouhodobějšího charakteru je nutno každý měsíc dodat potvrzení o trvání pracovní neschopnosti. Pro tento účel lze využít „Další trvání“ na druhé straně tohoto formuláře.

Po ukončení pracovní neschopnosti nechte vyplnit „Konečné potvrzení o ukončení“ na druhé straně tohoto formuláře a zašlete na naši adresu.

Hospitalizace

Po ukončení hospitalizace vyplňte kompletně tento formulář a o vyplnění Lékařské zprávy na druhé straně formuláře požádejte svého ošetřujícího lékaře. Formulář pak bez zbytečného odkladu zašlete s kopií propouštěcí zprávy na adresu pojišťovny Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5.

Ošetřování dítěte

Vyplňte kompletně tento formulář a o vyplnění lékařské zprávy požádejte ošetřujícího lékaře. Bez zbytečného odkladu formulář zašlete se všemi níže uvedenými podklady na adresu pojišťovny Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5.

V případě dlouhodobého ošetřování dítěte uchovávejte všechny lékařské zprávy, výsledky vyšetření či zprávy z rehabilitací, které se týkají pojistné události.
V případě, že žádáte o zálohové pojistné plnění, doložte veškeré dostupné lékařské zprávy současně se žádostí o zálohu pojistného plnění.

Jak budeme postupovat po nahlášení pracovní neschopnosti, hospitalizace nebo ošetřování dítěte?

  • Ověříme váš nárok v souladu s pojistnými podmínkami, případně si vyžádáme doplňující informace od vás, vašeho ošetřujícího lékaře nebo dalšího subjektu (např. spolky, asociace, orgány státní správy apod.).
  • Může následovat i prohlídka u našeho smluvního lékaře.
  • Budeme vás dopisem informovat o výsledku šetření.
  • Pokud budeme moci poskytnout pojistné plnění, zašleme je na váš účet nebo adresu do 15 dnů ode dne ukončení šetření, resp. zaslání výše uvedené korespondence.

Nejčastější otázky a odpovědi
 

Více informací

Rádi vám poradíme
a zodpovíme vaše dotazy.