Přeskočit na: Obsah

Úraz

Hlášení pojistné události

Úraz

Jak postupovat při uplatnění nároku v případě úrazu?

Pojistné plnění lze získat z následujících připojištění:

  • Denní odškodné při úrazu
  • Denní odškodné při úrazu PLUS
  • Trvalé následky úrazu

Co je třeba udělat?

Vyplnit formulář:

Oznámení pojistné události následkem úrazu
  • Velmi důležité je co nejpodrobnější a pravdivé vyplnění formuláře pojištěným (příp. zákonným zástupcem) na první straně a vyjádření odborného lékaře na druhé straně.
  • Pokud máte k dispozici jakékoliv další lékařské zprávy či jiné dokumenty (např. propouštěcí zprávy z nemocnice, operační protokol, zprávy z ošetření, RTG snímky, protokoly Policie ČR, atd.), přiložte je k formuláři „Hlášení škodné události – Úraz".
  • Dokumenty zašlete na adresu NN Životní pojišťovna, Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5.

Jak budeme postupovat po nahlášení úrazu?

  • Ověříme váš nárok v souladu s pojistnými podmínkami, případně si vyžádáme doplňující informace od vás, vašeho ošetřujícího lékaře nebo dalšího subjektu (např. spolky, asociace, orgány státní správy apod.). Může následovat i prohlídka u našeho smluvního lékaře.)
  • Poté vás budeme písemně informovat o výsledku šetření dopisem.
  • Pokud budeme moci poskytnout pojistné plnění, zašleme je na váš účet nebo adresu do 15 dnů ode dne ukončení šetření, resp. zaslání výše uvedené korespondence.

Nejčastější otázky a odpovědi
 

Více informací

Rádi vám poradíme
a zodpovíme vaše dotazy.