NN Životná poisťovňa, a.s., pobočka pro Českou republiku () Přidat do oblíbených

Naše společnosti

Informace o našich společnostech v ČR

NN Životná poisťovňa, a.s., pobočka pro Českou republiku

Nádražní 344/25
150 00 Praha 5 – Smíchov
IČ: 27366421
DIČ: CZ27366421

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 52042 jako organizační složka společnosti: NN Životná Poisťovňa, a.s., se sídlem: Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, IČ: 35691999, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava 1, oddíl Sa, vložka 1095/B.

Zastoupená: Maurick Schellekens, vedoucí organizační složky