NN Penzijní společnost, a. s.

Nádražní 344/25
150 00 Praha 5 - Smíchov
IČ: 63078074
DIČ: CZ699004730

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3019

Představenstvo:
Jiří Čapek, člen a předseda představenstva
Frederick Lathioor, člen představenstva
Kateřina Štěrbová, člen představenstva
Soňa Schwarzová, člen představenstva
Zbyněk Veselý, člen představenstva
Maurick W. Schellekens, člen představenstva
Houston D. Ross, člen představenstva

Společnost zastupují vždy dva členové představenstva společně.

Zakladatel a akcionář:
NN Continental Europe Holdings B. V.,
2595AS s-Gravenhage, Schenkkade 65, Nizozemské království

NN Penzijní společnost vznikla transformací ING Penzijního fondu, a.s. dle zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve znění pozdějších předpisů dne 1. 1. 2013 za účelem poskytovaní nových penzijních produktů.

ING Penzijní fond zahájil svou činnost na českém trhu v roce 1995 pod názvem Průmyslový penzijní fond. Pod hlavičkou společnosti ING se vypracoval mezi největší a nejvýznamnější hráče na trhu penzijního připojištění.