NN Penzijní společnost, a. s.

Nádražní 344/25
150 00 Praha 5 - Smíchov
IČ: 63078074
DIČ: CZ699004730

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3019

Představenstvo:
Maurick Schellekens, člen a předseda představenstva
Kateřina Štěrbová, člen představenstva
Soňa Schwarzová, člen představenstva
Zbyněk Veselý, člen představenstva
Houston D. Ross, člen představenstva

Společnost zastupují vždy dva členové představenstva společně.

Zakladatel a akcionář:
NN Continental Europe Holdings B. V.,
2595AS s-Gravenhage, Schenkkade 65, Nizozemské království

NN Penzijní společnost vznikla transformací ING Penzijního fondu, a.s. dle zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve znění pozdějších předpisů dne 1. 1. 2013 za účelem poskytovaní nových penzijních produktů.

ING Penzijní fond zahájil svou činnost na českém trhu v roce 1995 pod názvem Průmyslový penzijní fond. Pod hlavičkou společnosti ING se vypracoval mezi největší a nejvýznamnější hráče na trhu penzijního připojištění.