NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s., pobočka pro Českou republiku

Nádražní 344/25
150 00 Praha 5 – Smíchov
IČ: 27652831
DIČ: CZ27652831

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 56454 jako organizační složka společnosti: NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s., se sídlem: Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, IČ: 35976853, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava 1, oddíl Sa, vložka 3799/B.

Zastoupená: Maurick Schellekens, vedoucí organizační složky