Cílem NN je nabízet výjimečnou zákaznickou zkušenost, založenou na skvělých službách a dlouhodobých vztazích

Tohoto cíle se snažíme dosáhnout nabídkou transparentních produktů a služeb, které vyhovují potřebám všech našich zákazníků. Pro tyto účely využíváme různé formy prodeje, díky nimž jsou naše produkty snadno dostupné, a dbáme na efektivní procesy a vysokou kvalitu zákaznických služeb.

Mezi základní hodnoty NN patří:

Care: péče a laskavost
Clear: srozumitelnost a transparentnost
Commit: spolehlivost a důvěra

Naše hodnoty vyjadřují, co je pro nás opravdu důležité, čemu věříme a o co usilujeme. Ukazují nám směr a poskytují nám inspiraci. Do života je uvádíme svou každodenní prací.

„Péče a laskavost“ Všechny naše aktivity začínají potřebami zákazníků. Nejsme lhostejní – vzájemně se s kolegy respektujeme a věříme, že společnými silami dosáhneme lepších výsledků. Svou roli ve společnosti bereme vážně, protože si myslíme, že záleží na každém jednotlivci.

„Srozumitelnost a transparentnost“ Komunikujeme jasně a srozumitelně, zákazníkům jsme vždy k dispozici. Pečlivě nasloucháme a přijímáme potřebná opatření. Plníme své sliby.

„Spolehlivost a důvěra“ Za svá rozhodnutí jsme odpovědní. Jednáme čestně, s ohledem na dlouhodobé cíle a výsledky.