Přeskočit na: Obsah

Děti a riziko úrazu

Pojištění - děti a riziko úrazu

Děti a riziko úrazu

Jak nejlépe pojistit děti proti následkům úrazu?

Děti jsou, co se úrazů týče, nejrizikovější skupinou. Jsou totiž velmi aktivní a tak na ně nástrahy a nebezpečí úrazu číhají téměř všude.

Vhodnou volbou, jak ochránit vaše děti před nepříjemnými následky úrazu, je samozřejmě vhodně zvolené pojištění. Jedním z nich je flexibilní rizikové pojištění, u kterého můžete pojistit celou rodinu - sebe, další dospělou osobu a několik dětí. K sjednanému pojištění si pak vyberete připojištění, která jsou vhodná pro vaši aktuální situaci. Takže pokud víte, že vaše děti žijí neposedným a aktivním životem, zvolíte si ochranu přesně před takovými riziky, které jim hrozí. Až se vaše preference změní, flexibilní pojištění můžete upravit. Jak se bude měnit vaše rodina, růst vaše děti, bude růst a měnit se i vaše pojištění.

Z portfolia produktů NN je flexibilním pojištěním rizik NN Život.

Zajímavou variantou je investiční životní pojištění, u kterého kromě klasického pojištění dítěte navíc investujete do podílových fondů nabízejících výhodné roční zhodnocení. Vaše dítě je tak chráněno proti rizikům úrazu a jeho následkům, a zároveň mu vytváříte finanční rezervy na dobu, kdy se bude muset osamostatnit, zajištěnou alespoň část finančních prostředků na rozběh. Celá částka je po ukončení pojistné doby, což znamená minimálně po dosažení osmnácti let dítěte, vyplacena přímo dítěti, které ji tak může využít podle svých aktuálních potřeb (třeba na zaplacení školného nebo bydlení).