Přeskočit na: Obsah

Proč je důležité pojištění dětí?

Proč je důležité pojištění dětí?

Ačkoli děti ještě nevydělávají peníze, jejich úraz nebo nemoc může negativně ovlivnit rodinný příjem. V případě nejvážnějších komplikací rodič často musí přerušit práci, nebo ji dokonce opustit a po čase si hledat jinou, časově méně náročnou (ale také méně placenou), aby se o dítě mohl starat. A to navíc v době, kdy běžné výdaje rodiny právě kvůli nemoci nebo úrazu dítěte nečekaně stouply. Ovšem i onemocnění lehčího charakteru může představovat velkou finanční komplikaci.

Lze ovlivnit úrazovost dětí?

Ano, lze. Kromě této dobré zprávy však v zájmu úplnosti musíme dodat, že je to velmi náročný úkol, a to nejen pro rodiče a vychovatele, ale také pro všechny úřady, které svými předpisy vytvářejí celkové prostředí ve státě. Stačí porovnat úrazovost dětí v České republice, která bohužel patří mezi nejhorší v Evropě, a třeba ve Švédsku. Nahodilou událost samozřejmě nelze vyloučit nikdy. Lze však naučit dítě důsledně používat všechny bezpečnostní pomůcky, i když třeba zatím nejsou povinné. Velmi užitečné je také informovat se o nejčastějších dětských zraněních a důvodech jejich vzniku – můžeme díky tomu lépe předvídat, kdy by úraz mohl potkat i naše dítě. Kromě opatření různých pomůcek do domácnosti, které mohou úrazu dítěte zabránit (ochrana zásuvek, schodišť, ostrých rohů; pozor také na vařící vodu!), je dobré prověřovat i zařízení, jež mají dětem dělat radost (od špatně navržených chodítek pro batolata až po nebezpečně zkonstruované kolotoče, šplhadla aj.).

Kdy a kde dochází nejčastěji k dětským úrazům?

Nejčastějším místem vzniku úrazu je škola – 26 % všech hlášených úrazů. Úrazy v domácím prostředí jsou druhé v pořadí – 21,5 %. Na třetím místě figurují úrazy na ulici nebo silnici – 19,4 %. Hřiště je dalším potenciálně nebezpečným místem, dochází zde ke 12 % úrazů. Za letní období, tedy červen až srpen, se pravidelně počet úrazů zvyšuje o cca 10–15 %. Nejkritičtější denní dobou je interval 14,00 – 18,00 hodin. A jaké jsou rizikové aktivity? Nejčastěji dochází k úrazům při školní tělesné výchově a organizovaném sportu (29,4 %). Téměř stejný je výskyt úrazů při neorganizovaném sportu a hře bez dohledu (28,6 %). Třetí v pořadí jsou úrazy vzniklé za jiných okolností (13 %). Úrazy při jízdě na kole (9,9 %) mají sestupný charakter v závislosti na zvyšujícím se věku žáků základní školy. Vysoký a alarmující je také počet zranění vznikajících jako následek konfliktu s jiným dítětem (7,4 %).