Přeskočit na: Obsah

Co dělat v mimořádných životních situacích

Co když nastanou mimořádné životní situace

Odjedete na mateřskou dovolenou

Platí totéž co v případě ztráty práce. Můžete buď placení na doplňkové penzijní spoření přerušit (smlouva se stane neaktivní, tudíž nebudete mít nárok na státní příspěvky), nebo odložit (po doplacení odložených příspěvků získáváte nárok na státní příspěvek). Nicméně můžete v placení příspěvků pokračovat i nadále.

Odjedete do zahraničí

Příspěvky mohou platit jenom účastníci důchodového, nebo veřejného zdravotního pojištění. Pokud tedy odejdete do zahraničí, je potřeba přerušit placení příspěvků, nebo ukončit vyplacením odbytného. Pokud odjedete do zahraničí během doby, kdy se vám již vyplácí dávky, budou se dále vyplácet i do zahraničí.
 

Ztratíte práci

V této situaci můžete buď placení na doplňkové penzijní spoření přerušit (smlouva se stane neaktivní, tudíž nebudete mít nárok na státní příspěvky), nebo odložit (po doplacení odložených příspěvků získáváte nárok na státní příspěvek).

Účastník předčasně zemře

Finanční prostředky se vyplatí oprávněné osobě, je-li sjednána ve smlouvě. V opačném případě se prostředky stanou předmětem dědického řízení.