Přeskočit na: Obsah

Optimální pojistná částka

Optimální pojistná částka

Jaká by měla být optimální pojistná částka?

Doporučená optimální pojistná částka pro případ smrti činí trojnásobek ročního příjmu pojištěného.

zdroj: Česká asociace pojišťoven, kráceno

Mzda Roční mzda  3 násobek  5 násobek
15 000 Kč 180 000 Kč  540 000 Kč 900 000 Kč
20 000 Kč 240 000 Kč 720 000 Kč 1 200 000 Kč
25 000 Kč 300 000 Kč 900 000 Kč 1 500 000 Kč
30 000 Kč  360 000 Kč 1 080 000 Kč  1 800 000 Kč
40 000 Kč 480 000 Kč  1 440 000 Kč 2 400 000 Kč
50 000 Kč  600 000 Kč 1 800 000 Kč 3 000 000 Kč
60 000 Kč  720 000 Kč 2 160 000 Kč 3 600 000 Kč
70 000 Kč 840 000 Kč  2 520 000 Kč 4 200 000 Kč
80 000 Kč 960 000 Kč 2 880 000 Kč 4 800 000 Kč
100 000 Kč 1 200 000 Kč 3 600 000 Kč  6 000 000 Kč
120 000 Kč 1 440 000 Kč 4 320 000 Kč 7 200 000 Kč
150 000 Kč 1 800 000 Kč 5 400 000 Kč 9 000 000 Kč

Zdroj: Česká asociace pojišťoven, kráceno

Spočítejte si svou optimální částku zde.

Pojistěte se, zejména pokud chcete finančně zajistit blízké osoby (děti, partnera)

Životní pojištění kryje riziko vážné nemoci, nehody s trvalými následky nebo vlastní smrti. Je zárukou finanční jistoty zejména pro osoby, které živí rodinu nebo splácí úvěr. Zamyslete se, kdo je hlavním živitelem rodiny, jaké důsledky by měl výpadek jeho příjmu a na jak dlouho by eventuálně byl schopný jiný člen rodiny výpadek svým příjmem nahradit.

Pojistěte se na dostatečně vysokou částku

Pojistná částka by měla činit dvou až pětinásobek vašeho ročního příjmu, nebo by měla v plné výši krýt případnou půjčku či hypotéku. Výši pojistné částky si proto stanovte tak, aby odpovídala vašim skutečným potřebám. Znehodnocení pojistné částky v důsledku inflace předcházejte odpovídající úpravou pojistného.

Pojistěte se včas

Důležité je včas myslet na zadní kolečka. Kdo se pojistí dříve, platí nižší pojistné . S vyšším věkem se může zhoršovat váš zdravotní stav, a tím se stáváte z hlediska životního pojištění rizikovější. Pokud pak budete potřebovat životní pojištění, například pro zajištění hypotéky, bude to pro vás nákladnější. 

Se životním pojištěním se vyplatí uzavřít i další připojištění

Zvažte možné typy připojištění v rámci životního pojištění bývají levnější, než když si je sjednáte samostatně. Výhodou je například zajištění v případě plné invalidity. Klient, který se stane plně invalidním, bývá zpravidla zproštěn od placení. Další možná připojištění jsou proti úrazu, závažným onemocněním, nebo na výplatu denních dávek při pracovní neschopnosti nebo hospitalizaci.

Ukvapeně nerušte staré smlouvy

Nevyplácí se rušit starší uzavřené smlouvy a uzavírat nová, zdánlivě výhodnější pojištění. Vypovězení smlouvy v průběhu jejího trvání často bývá pro klienta finančně nevýhodné.