Přeskočit na: Obsah

Sport a riziko úrazu

Pojištění při sportu a zvýšeném riziku úrazu

Jak se může aktivní a sportující člověk chránit před následky úrazu?

Mladí lidé žijí často aktivním životem, sportují a neustále čelí nástrahám úrazů. Proto je velmi důležité se proti těmto rizikům a jejich následkům chránit vhodným pojištěním. Správnou volbou by mohlo být rizikové pojištění, které umožňuje vysoké pojistné krytí a pojištění pro případ smrti. Kromě toho je pro mladého člověka výhodné, protože můžete pojistit dnes nejen sebe, ale i celou rodinu, tedy další dospělou osobu a několik dětí. K sjednanému pojištění si pak vyberete jedno z atraktivních připojištění, které nejlépe vyhovuje vaší situaci. A protože se jedná o flexibilní pojištění, můžete si jeho parametry libovolně měnit podle aktuálních potřeb. Díky tomu je možné tak navyšovat či snižovat pojistnou částku i volit připojištění.

Z portfolia NN Životní pojišťovny je flexibilním pojištěním rizik NN Život.