Přeskočit na: Obsah

Životní pojištění a úvěr

Životní pojištění a úvěr

Proč mít životní pojištění, když pořizuji hypoteční úvěr?

Při výběru a uzavírání životního pojištění je vždy nejdůležitější zvážit, za jakým účelem se pojištění uzavírá. V případě hypotéky, která je v podstatě dlouhodobým úvěrem, musíme volit o to pečlivěji. Ztráta zaměstnání, pracovní neschopnost či dokonce úmrtí hlavního živitele může zásadním způsobem ohrozit příjem a chod celé rodiny a tím pádem i pravidelné splácení hypotéky.

Banky při poskytování hypotéky po klientovi často požadují životní pojištění jako záruku schopnosti půjčku splácet, u mnohých se dokonce jedná o nutnost. Některé finanční instituce navíc nabízejí v případě uzavřeného životního pojištění nižší úrokovou sazbu.

Životní pojištění ovšem neslouží primárně pro zajištění úvěru, ale jako pomoc pro překonání těžkého období ztráty příjmu pro pozůstalé v případě nenadálého úmrtí živitele rodiny a výpadku příjmu. Pokud je domácnost závislá na příjmu jedné osoby, mělo by být samozřejmostí uzavřít životní pojištění. Obecně se doporučuje, aby měl klient pojištěny minimálně trvalé následky úrazu a invaliditu a byl pojištěn nejméně na trojnásobek svého ročního příjmu.

Klient má na výběr ze dvou druhů životního pojištění – investičníhorizikového. Obě varianty s sebou nesou výhody i nevýhody. Podrobnější informace můžete zjistit při nezávazné schůzce s naším poradcem pro finanční plánování.