Přeskočit na: Obsah

Otázky k penzijní reformě

Penzijní reforma v praxi

Doposud jste klientům spravovali účastnické penzijní fondy bezplatně. Proč budete od 1. 2. 2016 nově vybírat poplatky za správu a zhodnocení?

Ano, naše fondy byly dosud jako téměř jediné na trhu zcela bez poplatku za správu a zhodnocení. To z dlouhodobého hlediska samozřejmě není udržitelné. Od února 2016 poplatky zavádíme, abychom mohli více investovat do lidí a věcí, které v konečném výsledku zhodnotí prostředky našich klientů.  Je třeba také dodat, že výše poplatků je stále nižší, než umožňuje zákon. Věříme tedy, že naši klienti tuto nutnou změnu pochopí.

Zvýší se poplatky za správu Transformovaných fondů?

Průměrný účastník v TF zaplatí měsíčně na poplatcích o necelých 15 Kč více. Penzijní spoření bude ale stále z hlediska poplatků nejvýhodnějším finančním produktem pro zajištění na stáří.

Co jsou tři Pilíře penzijní reformy?

1. pilíř - Jedná se o státní systém důchodového zabezpečení, ze kterého jsou vypláceny starobní důchody.
2. pilíř byl vytvořen 1. 1. 2013. V jeho rámci bylo účastníkům umožněno každý měsíc vyvést z 1. pilíře tři procentní body z jejich důchodového pojištění za podmínky, že k nim přidají další dvě procenta ze své hrubé mzdy. Od roku 2016 je spoření ve 2. pilíři již uzavřeno s tím, že a od 1. 7. 2016 bude zahájena likvidace všech důchodových fondů.
3. pilíř představuje doplňkové penzijní spoření a je modifikací původního penzijního připojištění se státním příspěvkem.

Kategorie: pilíř, reforma,

Co je to transformovaný fond?

Transformovaný fond vzniknul oddělením majetku účastníků penzijního připojištění od majetku akcionáře původního penzijního fondu. Takto oddělený majetek je vyčleněn do tzv. transformovaného fondu, kde je zachováno penzijní připojištění se státním příspěvkem.

Kategorie: reforma, transformovaný, penzijní

Co je penzijní společnost?

Penzijní společnost je právním nástupcem bývalého penzijního fondu. Vzniknul tzv. transformací penzijních fondů v rámci 3. pilíře. V rámci toho se oddělil majetek akcionáře od majetku klienta. Z penzijních fondů tak vzešla penzijní společnost (majetek akcionáře), která je správcem jak reformovaného 3. pilíře, tak i nově vzniklého II. pilíře. Majetek účastníků penzijního připojištění byl vyčleněn do tzv. transformovaného fondu ve 3. pilíři.

Kategorie: penzijní společnost, transformace

Mám již penzijní připojištění. Co pro mě penzijní reforma znamená?

Ze současného penzijního fondu vznikl transformovaný fond. Pro účastníky tohoto fondu se nic nemění, i nadále jsou zachovány stávající podmínky, včetně garance nezáporného zhodnocení a možnosti výsluhové penze. Mění se jenom výše státních příspěvků. V současné době už ale není možné vstupovat do transformovaného fondu.

Kategorie: penzijní reforma, transformovaný

Jaký je státní příspěvek od 1. 1. 2013?

Maximální výše státního příspěvku je 230 Kč při měsíčním účastnickém příspěvku 1 000 Kč a více (původně to bylo 150 Kč při měsíčním účastnickém příspěvku 500 Kč a více).
Minimální výše státního příspěvku je 90 Kč při měsíčním účastnickém příspěvku 300 Kč (původně to bylo 50 Kč při měsíčním účastnickém příspěvku 100 Kč). Při měsíčním účastnickém příspěvku nižším než 300 Kč nevzniká nárok na žádný státní příspěvek.

Kategorie: státní, příspěvek, příspěvky,

Může mít klient sjednány zároveň produkty druhého a třetího pilíře?

Ano, mezi produkty 2. a 3. pilíře není žádná vazba. Stejně tak, jako bylo možné sjednat produkty 2. i 3. pilíře samostatně, bylo možné sjednat produkt 2. pilíře i 3. pilíře u různých penzijních společností.

Po zrušení 2. pilíře je také možné převést naspořené prostředky na produkt 3. pilíře.

Kategorie: penze, pilíř, pilíře,

Do 29. 2. 2012 měli účastníci penzijního připojištění možnost přestoupit k jinému PF. Je možné přestoupit i nyní?

Ne, to možné není. Pro přestup mezi jednotlivými penzijními společnostmi od 1. 1. 2013 je třeba nejprve převést své penzijní připojištění na doplňkové penzijní spoření, které může být následně převedeno do jiné penzijní společnosti.

Kategorie: přechod, převod, fond, fondu

Jak je zabezpečeno, že se s penězi bude nakládat ve prospěch účastníků?

Je v nejvyšším zájmu společnosti zhodnocovat finanční prostředky, k čemuž je motivována mimo jiné i tím, že odměnu za zhodnocení si může účtovat jenom v případě, kdy skutečně fond dosáhne zhodnocení, které převyšuje historicky nejvyšší zhodnocení. Jedná tak proto v nejlepším zájmu svých klientů.

Kategorie: penze, prostředky, majetek, zabezpečení, hospodaření

Jak je zabezpečeno, že se peníze nerozkradou?

Hlavní výhody penzijní reformy pro účastníka spočívají ve vyšší transparentnosti a bezpečnosti uložených finančních prostředků. Majetek společnosti je totiž oddělen od majetku účastníka a nezávislá banka (tzv. depozitář) kontroluje to, jak penzijní společnost s prostředky nakládá a jestli postupuje v souladu se zákonem. Celkově se tedy zpřísňuje institucionální dohled ČNB a MFČR.

Kategorie: penze, prostředky, majetek, zabezpečení,

Mění se něco pro účastníky penzijního připojištění?

Pro účastníka penzijního připojištění se státním příspěvkem (dále jen účastník) nenastává žádná změna. Účastník může nadále využívat výhod penzijního připojištění v podobě garance nezáporného zhodnocení a možnosti výsluhové penze.

Kategorie: penzijní připojištění

Jaké jsou identifikační údaje PS?

NN Penzijní společnost, a.s. se sídlem Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5 – Smíchov, Česká republika, IČ 63078074, Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 3019, jediný akcionář: ING Continental Europe Holdings B.V. se sídlem Amstelveenseweg 500, 1081KL Amsterdam, Nizozemí, registrační číslo 33002024 (dále jen "NN PS").

Kategorie: penzijní společnost, údaje, PS,