Přeskočit na: Obsah

Danění výplat dávek z PP a DPS

Jak se daní výplata dávek z penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření?

U některých typů dávek podléhají prostředky, které účastník naspořil v rámci doplňkového penzijního spoření (DPS) nebo penzijního připojištění (PP), srážkové dani ve výši 15 %. Daň odvádí penzijní společnost za účastníky.

Tato daň se však neuplatňuje na všechny složky spoření v rámci DPS/PP stejně: příspěvky účastníka a státní příspěvky se do základu daně nikdy nezapočítávají. U některých typů výplaty se však jak u PP, tak DPS daní výnosy. Příspěvky zaměstnavatele vám základ pro výpočet srážkové daně zase zvýší, pokud si zvolíte výplatu odbytného nebo jednorázového vyrovnání. Úplný přehled způsobu zdanění naspořených prostředků najdete v následujících tabulkách.

Možnosti výplat z penzijního připojištění jsou omezené jednotlivými penzijními plány. Pouze penzijní plán č. 2 umožňuje také výplatu penze na dobu určitou. Ostatní penzijní plány umožňují pouze výplatu formou doživotní penze.

Přehled sazeb srážkové daně u jednotlivých dávek z DPS:

Zvolená dávka Příspěvky
účastníka
Příspěvky
zaměstnavatele
Státní
příspěvky
Výnosy
Starobní penze na určenou dobu s vymezenou
dobou pobírání minimálně 10 let
0 % 0 % 0 % 0 %
Starobní penze na určenou dobu s vymezenou
dobou pobírání kratší než 10 let
0 % 0 % 0 % 15 %
Invalidní penze na určenou dobu 0 % 0 % 0 % 0 %
Úhrada jednorázového pojistného pro doživotní penzi 0 % 0 % 0 % 0 %
Úhrada jednorázového pojistného
pro penzi na přesně stanovenou dobu s
přesně stanovenou výší důchodu
0 % 0 % 0 % 0 %
Jednorázové vyrovnání* 0 % 15 % 0 % 15 %
Odbytné* 0 % 15 % vrací se státu 15 %
Částečné odbytné 0 % zůstávají na smlouvě
zůstávají na smlouvě 15 %

*V těchto případech se daní i příspěvky zaměstnavatele připsané na PP po 1. 1. 2000.

Přehled sazeb srážkové daně u jednotlivých dávek z PP:

Zvolená dávka Příspěvky
účastníka
Příspěvky
zaměstnavatele
Státní
příspěvky
Výnosy
Starobní penze na určenou dobu s 
vymezenou dobou pobírání minimálně 10 let
0 % 0 % 0 % 0 %
Starobní penze na určenou dobu s 
vymezenou dobou pobírání kratší než 10 let
0 % 0 % 0 % 15 %
Výsluhová penze na určenou dobu s 
vymezenou dobou pobírání minimálně 10 let
0 % 0 % 0 % 0 %
Výsluhová penze na určenou dobu s 
vymezenou dobou pobírání kratší než 10 let
0 % 0 % 0 % 15 %
Invalidní penze na určenou dobu 0 % 0 % 0 % 0 %
Pozůstalostní penze na určenou dobu s 
vymezenou dobou pobírání kratší než 10 let
0 % 0 % 0 % 15 %
Doživotní penze 0 % 0 % 0 % 0 %
Jednorázové vyrovnání* 0 % 15 % 0 % 15 %
Odbytné*                                                                                       0 % 15 % vrací se státu 15 %

*V těchto případech se daní i příspěvky zaměstnavatele připsané na PP po 1. 1. 2000.

Sankce při porušení podmínek daňového odpočtu

Pokud účastník DPS uplatňoval daňový odpočet a následně ukončil smlouvu formou odbytného, bude muset dodanit prostředky, o které si v uplynulých 10 letech snížil daňový základ, a navíc neobdrží státní příspěvky.

Pokud účastník PP uplatňoval daňový odpočet a následně ukončil smlouvu formou odbytného, bude muset dodanit prostředky, o které si v uplynulých 10 letech a zároveň po 1. 1. 2006 snížil daňový základ, a navíc neobdrží státní příspěvky.