Informace o ING pojišťovně, a.s. podle § 82 odst. 7 zákona o pojišťovnictví

Informace o ING pojišťovně, a.s. podle § 82 odst. 7 zákona o pojišťovnictví

 

Rok 2017

Informace o ING pojišťovně, a.s., stav k 31. březnu 2017

Výkaz zisku a ztráty k 31. březnu 2017

Rozvaha k 31. březnu 2017

Přehled o změnách vlastního kapitálu k 31. březnu 2017

Rok 2016

Informace o ING pojišťovně, a.s., stav k 31. prosinci 2016

Přehled o změnách vlastního kapitálu k 31. prosinci 2016

Rok 2015

Informace o ING pojišťovně, a.s., stav ke dni 31. prosince 2015

Přehled o změnách vlastního kapitálu k 31. prosinci. 2015

Rok 2014

Informace o ING pojišťovně, a.s., stav ke dni 31. prosince 2014

Přehled o změnách vlastního kapitálu k 31. prosinci 2014

Rok 2013

Informace o ING pojišťovně, a.s., stav ke dni 31. prosince 2013

Rok 2012

Informace o ING pojišťovně, a.s., stav ke dni 31. prosince 2012

Rok 2011

Informace o ING pojišťovně, a.s., stav ke dni 31. prosince 2011

Rok 2010

Informace o ING pojišťovně, a.s., stav ke dni 31. prosince 2010

Rok 2009

Informace o ING pojišťovně, a.s., stav ke dni 31. prosince 2009